I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej.

Dziś odbył się kolejny wykład Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe pt. „Mobbing w Ochronie Zdrowia na podstawie wyników badań” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnej organizowanej przez Polskie Centrum Edukacji, która odbyła się tym razem w Warszawie. Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe było również, między innymi, patronem tej Konferencji. Kolejna edycja odbędzie się 28 – 29.08.2019 r. również … Czytaj dalejI Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej.

Sprawozdanie z działalności SPC

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia zwykłego Pielęgniarki Cyfrowe na dzień 31 grudnia 2018 roku Misją Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe jest: Zrzeszenie pielęgniarek i położnych w pozarządowym stowarzyszeniu non profit, aby walczyć o należyty szacunek dla zawodów Pielęgniarki i Położnej. W roku sprawozdawczym zarząd SPC działał w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym : Katarzyna Kowalska – prezes … Czytaj dalejSprawozdanie z działalności SPC

Czy pieczątki staną się niepotrzebne?

Podczas, gdy obecnie większość tworzonych dokumentów jest przechowywana i udostępniana w wersji cyfrowej, zabezpieczona i potwierdzana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy przez profil zaufany, uwagi o zbędny formalizm stosowania pieczęci imiennych, zostało zgłoszone do nowelizacji przepisów. Przypomnijmy, pierwszy dokument, to przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek … Czytaj dalejCzy pieczątki staną się niepotrzebne?

Czy pracodawcy dbają o dobro i zdrowie pracowników?

Czy dyrekcje szpitali i innych placówek są świadome warunków pracy, które występują w oddziałach w upalne dni ? Maksymalna temperatura, w przeciwieństwie do temperatury minimalnej (18 stopni Celsjusza), która może być w miejscu pracy, nie jest określona przepisami prawa pracy. Wyjątek jest zatrudnienie pracowników młodocianych, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków, gdy temperatura w pomieszczeniu … Czytaj dalejCzy pracodawcy dbają o dobro i zdrowie pracowników?

Pielęgniarstwo operacyjne-kim są panie/panowie w maskach?

Pielęgniarka operacyjna sprawuje całościową opiekę nad pacjentem podczas zabiegów operacyjnych. Jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo procedur i czynności wykonywanychprzy pacjencie, w szczególności wobec pacjentów operowanych w znieczuleniu ogólnym.Wymaga to od pielęgniarki specjalnej uwagi, gdyż ci pacjenci są pozbawieni możliwości reakcji i obrony. Pielęgniarka operacyjna musi zadbać o komfort pacjenta, np. poprzez odpowiedniątemperaturę sali operacyjnej.Powinna być w … Czytaj dalejPielęgniarstwo operacyjne-kim są panie/panowie w maskach?

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe uzyskało certyfikat patentowy!

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe powstało we wrześniu 2017 roku z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy z różnych stron Polski, aby budować Nowoczesne Pielęgniarstwo. Większości osób kojarzy je z walką o lepszy byt profesjonalistów wykonujących zawód pielęgniarki. Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zakomunikować, iż nasz logotyp (znak graficzno-fonetyczny) i nazwa „Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe” uzyskały certyfikat patentowy. Oznacza … Czytaj dalejStowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe uzyskało certyfikat patentowy!

Witam, dziś w cyklu przemyślenia własne.

Łowcy skór, czyli wykorzystywanie Pielęgniarek do granic możliwości. Apel o rozsądek !!! Ostatnio nastała moda na delegowanie uprawnień Paniom/Panom pielęgniarkom/rzom na różne sposoby… Ordynacja leków. Przedłużanie recept. Brakuje salowych, sanitariuszy – pielęgniarka posprząta, rozda posiłki, zatarga pacjenta na badania, itp… Trochę popracujemy za lekarza, trochę za salową trochę za kuchenkową… Ale szczytem naiwności jest wyręczanie … Czytaj dalejWitam, dziś w cyklu przemyślenia własne.

WOIPIP obejmuje patronatem bezpłatne warsztaty ,,jak radzić sobie ze stresem”

Badania relacji w zespołach pielęgniarskich przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wykazały, że w wielu placówkach pielęgniarki/rze doświadczają ze strony współpracowników oraz kadry zarządzającej zachowań mających znamiona mobbingu, które są źródłem ogromnego stresu. Jak sobie radzić z tymi negatywnymi doświadczeniami można dowiedzieć się biorąc udział w  bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe w dniu 14.06.2019 … Czytaj dalejWOIPIP obejmuje patronatem bezpłatne warsztaty ,,jak radzić sobie ze stresem”

Kompetencje pielęgniarek

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Poziom akademicki o profilu praktycznym gwarantuje odpowiednie przygotowanie absolwenta z uwagi na ogrom praktyk zawodowych. Aby przystąpić do kształcenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki należy spełnić określone warunki: posiadać prawo wykonywania zawodu; pracować w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat; posiadać lub uzupełnić w … Czytaj dalejKompetencje pielęgniarek

Szpitale samoobsługowe – wizja dyrektora.

Dla przypomnienia wszystkim, również kadrom zarządzającym definicja szpitala pierwsza, która pojawia się w Internecie: „Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej.W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze. Przy szpitalu często ulokowane … Czytaj dalejSzpitale samoobsługowe – wizja dyrektora.

%d bloggers like this: