Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej cz. I.

  • wyjaśnienie terminu etyka,
  • przyrzeczenie pielęgniarki i położnej,
  • pielęgniarka/ położna a pacjent.

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej cz. II.

  • Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka.
  • Pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych.
  • Pielęgniarka/ położna a współpracownicy.
  • Pielęgniarka/położna a zasady postępowania wobec społeczeństwa.

%d bloggers like this: