Zapomoga dla pielęgniarek i położnych z WOIPiP

Zapomoga dla pielęgniarek i położnych z WOIPiP

Jako członkowie samorządu WOIPiP możemy również starać się o pomoc socjalną. Każdy z nas wie, że w życiu różnie się układa i może zdarzyć się tak, że taka pomoc będzie na wagę złota.

Z takiej pomocy możemy skorzystać opłacając regularnie składki członkowskie przez co najmniej 5 lat.

O zapomogę możemy wnioskować jeden raz, na dany przypadek losowy. Dokumentację musimy złożyć nie później niż 6 miesięcy od danego zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość takiej zapomogi to 2280 zł dla przypadku losowego.

Możemy również liczyć na pomoc w przypadku choroby lub śmierci współmałżonka lub dziecka. Aby otrzymać zapomogę na dziecko musimy spełnić pewne kryteria:

 • Dziecko musi być na naszym utrzymaniu do 18 roku życia,
 • może też się uczyć i być na naszym utrzymaniu do 25 roku życia, lub
 • mieć stwierdzoną niepełnosprawność fizyczną lub umysłową bez względu na wiek.

Wówczas wysokość zapomogi wynosi w przypadku choroby maksymalnie 1500 zł, w przypadku śmierci 1500 zł.

Nasze rodziny i bliscy mają prawo ubiegać się w przypadku naszej śmierci , jako członków samorządu o zapomogę w wysokości 2000 zł składając odpowiedni wniosek do sekretariatu WOIPiP.

Dokumenty które musimy złożyć to:

 • Wniosek http://woipip.pl/wp-content/uploads/2018/09/wniosek-o-zapomoge.pdf ( z opinią naszego pełnomocnika oraz informacją o regularnym opłacaniu składek)
 • Podanie o przyznanie zapomogi
 • W przypadku choroby – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, rachunki za poniesione koszty leczenia
 • W przypadku śmierci współmałżonka (akt zgonu oraz akt stanu cywilnego) lub dziecka (akt zgonu, dokument potwierdzający pokrewieństwo oraz w przypadku niepełnosprawności dziecka dokument potwierdzający kalectwo)
 • W przypadku śmierci członka samorządu (akt zgonu oraz akt stanu cywilnego dokumentujący małżeństwo lub pokrewieństwo)
 • W przypadku kradzieży niezbędne jest zaświadczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego,
 • W przypadku innych zdarzeń losowych zaświadczenia od instytucji zajmujących się danymi zdarzeniami
 • Druk przekazania zapomogi na konto bankowe

http://woipip.pl/wp-content/uploads/2018/09/Konto-bankowe-do-zapomogi-DRUK-ZATWIERDZONY.pdf , jeśli, chcemy aby zapomoga była wypłacona w ten sposób

Od decyzji Komisji Socjalnej mamy prawo odwołać się do Okręgowej Rady WOIPiP w terminie 14 dni.

%d bloggers like this: