Bezpieczeństwo i higiena pracy Cz. II

Bezpieczeństwo i higiena pracy Cz. II

W ostatnich latach można zaobserwować częstą relokację pielęgniarek przez pracodawcę.

Przy organizacji pracy dużych jednostek opieki medycznej, jak szpitale czy przychodnie, osoby odpowiedzialne za organizację pracy personelu pielęgniarskiego kierują pracowników w miejsca, gdzie występują braki personalne.

Jeśli nie zmieniają się warunki pracy, jest taka sama lista czynników szkodliwych i takie same zagrożenia, prawo dopuszcza takie rozwiązanie.

Jednak zmiana miejsca pracy musi być poprzedzona szkoleniem stanowiskowym.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli warunki pracy są inne lub dochodzi nowy czynnik nie występujący w poprzednim miejscu pracy.

W tym wypadku pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na ponowne badania lekarza medycyny pracy, a na skierowaniu wskazać te czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne, które rzeczywiście występują, z dokładnym opisem oraz podaniem czasu narażenia oraz danymi NDS i NDN (najwyższe dopuszczane stężenie oraz najwyższa dopuszczalna norma).

Zagrożenia występujące w pracy pielęgniarki możemy podzielić na trzy grupy:

1. Fizyczne:

 • hałas,
 • drgania mechaniczne (ogólne, miejscowe),
 • pyły
 • metale występujące w postaci pylistej np. ołów, żelazo,
 • promieniowanie laserowe,
 • mikroklimat zimny,
 • mikroklimat gorący. 

2. Chemiczne:

 • substancje toksyczne,
 • substancje drażniące,
 • substancje uczulające,
 • substancje rakotwórcze.

3. Biologiczne:

 • bakterie,
 • wirusy,
 • grzyby.

W skierowaniu na badania do medycyna pracy powinny znaleźć się także inne czynniki, w tym niebezpieczne i uciążliwe oraz inne wynikające ze sposobu wykonywania pracy.

Pracodawca ma obowiązek wpisać takie czynniki, jak:

 • obsługa monitorów ekranowych (do 4 godzin/powyżej 4 godzin dziennie),
 • praca na wysokości (do 3 m/ powyżej 3 m),
 • dźwiganie ciężarów,
 • praca w porze nocnej.

Zakres badań określa lekarz na podstawie skierowania na badania wydanego przez pracodawcę.

Pamiętać należy, że oprócz pracodawcy, to sam pracownik również organizuje sobie swoje miejsce pracy, i on sam jest również odpowiedzialny za swoje zdrowie oraz życie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy Cz. I

Opracował Piotr Romanowski

Pielęgniarz Służby Medycyny Pracy

%d bloggers like this: