„Ocena procedury wyrażania świadomej zgody przez pacjentów na wykonywanie inwazyjnych zabiegów kardiologicznych”

Cz. I Publikujemy fragmenty pracy dyplomowej Pani mgr Renaty Jakubik Prawo pacjenta do wyrażenia zgody (bądź jej odmowy) na interwencję medyczną jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Wynika ono z prawa do samodecydowania oraz prawa do wolności osobistej. W polskim ustawodawstwie coraz większy nacisk kładzie się na obowiązek uzyskania zgody od pacjenta na przeprowadzenie jakichkolwiek … Czytaj dalej„Ocena procedury wyrażania świadomej zgody przez pacjentów na wykonywanie inwazyjnych zabiegów kardiologicznych”

Komentarz do postępowania sądowego w sprawie o mobbing. Artykuł ten ma w sposób bardzo skrócony zobrazować warunki postępowania sądowego w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo oraz praktykę. Zacząć należy od tego, że sprawa o mobbing nie jest łatwa do wygrania. Według danych historycznych tylko około 5% spraw kończyło … Czytaj dalej

Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek

Trochę prawa… czyli co powinieneś wiedzieć o pracy zmianowej w pigułce. Praca zawodowa jest nieodłącznym aspektem życia człowieka, dlatego niezwykle ważne jest, aby nie oddziaływała negatywnie na sferę psychiczną oraz fizyczną człowieka. Praca zawodowa pielęgniarki wiążę się z dużą odpowiedzialnością za zdrowie i niejednokrotnie życie drugiego człowieka, wymaga wytrwałości, poświęcenia i cierpliwości. Planowanie i opieka … Czytaj dalejWpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek

%d bloggers like this: