Zarząd Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie zwykłe Pielegniarki Cyfrowe reprezentują:

Prezes Katarzyna Kowalska
Wice-prezes Joanna Lewoniewska


Sekretarz Ewelina Tymoszuk


%d bloggers like this: