O Stowarzyszeniu / about Us

english version below

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe powstało we wrześniu 2017 roku z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy, grupy idealistów z różnych stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie zawodu, podnoszenie jego prestiżu, ale przede wszystkim konsolidacja środowiska pielęgniarek i położnych.

Ludzie zrzeszeni w Stowarzyszeniu mają pomysły, są pracowici i pełni zapału oraz optymizmu.

Jednym z głównych celów SPC jest szeroka współpraca ze studentami pielęgniarstwa. Przeprowadziliśmy już kilka akcji edukacyjnych, np. ,,Stop mobbingowi w ochronie zdrowia”, ,,Samooopieka”, czy ,,Choroby zawodowe w pielęgniarstwie” i nadal sukcesywnie podejmujemy się kolejnych. Dane do artykułów edukacyjnych zbieramy przeprowadzając między innymi sondaże diagnostyczne, korzystamy z wartościowych publikacji oraz z własnego doświadczenia. Wyniki naszych badań oraz autorskie artykuły członków Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe publikowane są na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

Nasze prace cytowane są również  w mediach.

W imieniu pielęgniarek i położnych występujemy także do konsultantów krajowych o opinie w kwestiach czynności i procedur zawodowych nurtujących pielęgniarki i położne.

Udzielamy pomocy merytorycznej w zakresie naszych możliwości i wiedzy w interesujących dane osoby kwestiach.

Interweniujemy również w instytucjach decyzyjnych w sprawach dotyczących naszej grupy zawodowej oraz dbamy o właściwy wizerunek polskiej pielęgniarki i położnej.

Przeczytaj misję Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych

Historia powstania Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe


The Association of Digital Nurses (pol: SPC) was founded in September 2017, by a group of visionary nurses from different parts of Poland, to create modern Polish nursing, promote the nursing profession and raise its significance, but above all to integrate the Nurses and Midwives community. We have ideas, and we are full of enthusiasm and optimism. One of the main goals of SPC is broad cooperation with nursing students.

We have carried out several educational campaigns, for example „Stop mobbing”, „Self-care” or „Occupational diseases”. We collect the data mainly by conducting surveys. The results of our research, and articles authored by the Association’s members are published on our official website, and cited in the media.

On behalf of Nurses and Midwives, we seek national consultants’ opinions. We provide substantive support, and we intervene at decision-making institutions in matters concerning our professional group.

%d bloggers like this: