Aspirowanie podczas podawania szczepionek domięśniowych

Aspirowanie podczas podawania szczepionek domięśniowych

Temat przewija się wielokrotnie, często też wraca na fora.

Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe Katarzyna Kowalska zwróciła się o komentarz do właściwej osoby, czyli do Krajowego konsultanta w dz. pielęgniarstwa, Dr hab. Marii Kózki, prof. UJ .   

Poniżej opinia:

Szanowna Pani Prezes,                           

 w odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2018 r. w sprawach dotyczących: /…/ aspiracji podczas podawania szczepionek drogą domięśniową przedstawiam stanowisko w przedmiotach sprawach.

Aspiracji nie wykonuje się podczas podawania szczepionek drogą domięśniową. W załączeniu wykaz aktualnej literatury w tym zakresie, która potwierdza przedstawione stanowisko.

Z wyrazami szacunku,

Maria Kózka

Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa

Załącznik nr 1. Wykaz piśmiennictwa w zakresie zasad wykonywania szczepień ochronnych

  1. Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych. Zalecenia Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP). Med. Prakt. Pediatr., WS 1/2009 (na podstawie: General Recommendations on Immunization: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR 2006; 55 (RR 15): 1–48)
  2. Czajka H., Pietrzyk J.J., Szajewska H., Mrukowicz J.: ABC zabiegów w pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna. Kraków 2010.
  3. Andrew T. Kroger, Ciro V. Sumaya, Larry K. Pickering: General recommendations on immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011; 60 (RR-02): 1–60
  4. Taddio A., McMurtry C.M., Shah V. i wsp.: Reducing pain during vaccine injections: clinical practice guideline. CMAJ, 2015; 187: 975–982.
  5. Rubin LG i wsp. 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for vaccination of the immunocompromised host. Clin INfect Dis, 2014, 58, e44-e100.
  6. Doherty M. i wsp. Vacccination of special populations: protecting the vulnerable. Vaccine 2016, 34, 6681-90.
  7. General recommendations on immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2011; 60 (RR-02): 1–60.
    Przetłumaczoną wersję ww wytycznych Amerykańskiego Komitetu ds Szczepień Ochronnych (ACIP) można znaleźć na stronie Medycyna Praktyczna/Szczepienia  

Oryginał dokumentu Tutaj

                                                  

 

%d bloggers like this: