Prawo pracy

Podstawowe zasady prawa pracy:

 • wyjaśnienie terminu prawa pracy,
 • podstawowe zasady prawa,
 • obowiązki pracodawcy,
 • stosunek pracy,
 • instytucję sprawujące kontrolę nad prawem pracy.

Formy zatrudnienia pielęgniarek i położnych:

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • samozatrudnienie.

Obowiązki pracodawcy:

 • informacje o prawach pracownika,
 • przeciwdziałanie mobbingowi,
 • świadectwo pracy,
 • odszkodowanie dla pracownika.

Obowiązki pracownika:

 • wymienienione obowiązki pracownika,
 • zakaz konkurencji i odszkodowanie,
 • przestrzeganie przepisów BHP.

Harmonogram pracy

 • Kiedy pracownicy powinni otrzymać grafik ?
 • Czy grafik musi być ułożony na cały okres rozliczeniowy?
 • Godziny nadliczbowe.
 • Jaka ustawa reguluje zasady ustalania harmonogramu pracy?

Praca w godzinach nadliczbowych:

 • Co może być uznane za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi nadgodziny?
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych.

Urlop wypoczynkowy:

 • Wymiar urlopu, a staż pracy.
 • Czy do stażu pracy dolicza się nauka w szkołach zawodowych, średnich oraz wyższych?
 • Od kiedy przysługuje urlop wypoczynkowy?
 • Ile przysługuje dni na żądanie?

Prawo Rodzicielskie cz I:

 • Zmiana warunków pracy w czasie ciąży.
 • Ile i od kiedy urlop macierzyński?
 • Co jeśli kończy się umowa o pracę?
 • Jakie są przywileje kobiet karmiących piersią?

Prawo rodzicielskie cz II:

 • Czy tylko mama może iść na urlop macierzyński?
 • Ile jest dni na dziecko?
 • Co to jest urlop rodzicielski?
 • Składki członkowskie w okresie urlopu macierzyńskiego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy cz I:

 • Czy bezpieczeństwo pacjenta jest ważniejsze od zdrowia pielęgniarki?
 • Co pozwala stworzyć optymalne warunki pracy?
 • Jakie zagrożenia występują na danym stanowisku pracy?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca przy przyjęciu do pracy?

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek –skargi pacjentów. Cz. I

Bezpieczeństwo i higiena pracy cz. II:

 • szkolenia stanowiskowe,
 • kiedy należy wykonać badania u lekarza medycyny pracy?
 • zagrożenia wynikające w pracy pielęgniarki.
%d bloggers like this: