Prawo pracy

Podstawowe zasady prawa pracy:

 • wyjaśnienie terminu prawa pracy,
 • podstawowe zasady prawa,
 • obowiązki pracodawcy,
 • stosunek pracy,
 • instytucję sprawujące kontrolę nad prawem pracy.

Formy zatrudnienia pielęgniarek i położnych:

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • samozatrudnienie.

Obowiązki pracodawcy:

 • informacje o prawach pracownika,
 • przeciwdziałanie mobbingowi,
 • świadectwo pracy,
 • odszkodowanie dla pracownika.

Obowiązki pracownika:

 • wymienienione obowiązki pracownika,
 • zakaz konkurencji i odszkodowanie,
 • przestrzeganie przepisów BHP.

Harmonogram pracy

 • Kiedy pracownicy powinni otrzymać grafik ?
 • Czy grafik musi być ułożony na cały okres rozliczeniowy?
 • Godziny nadliczbowe
 • Jaka ustawa reguluje zasady ustalania harmonogramu pracy

Praca w godzinach nadliczbowych:

 • Co może być uznane za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi nadgodziny?
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
%d bloggers like this: