Sprawozdanie z działalności SPC

Sprawozdanie z działalności SPC

pielegniarki cyfrowe logo przezroczyste.png

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia zwykłego Pielęgniarki Cyfrowe

na dzień 31 grudnia 2018 roku


Misją Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe jest:

Zrzeszenie pielęgniarek i położnych w pozarządowym stowarzyszeniu non profit, aby walczyć o należyty szacunek dla zawodów Pielęgniarki i Położnej.

W roku sprawozdawczym zarząd SPC działał w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym :

Katarzyna Kowalska – prezes

Joanna Lewoniewska – wiceprezes

Piotr Romanowski – skarbnik/sekretarz

Walne zebrania odbyły się w terminach: 05.02.2018 r., 08.09.2018 r.

Działalność merytoryczna.

1. Zebranie obiektywnych danych na temat warunków pracy pielęgniarek i położnych

2. Zebranie obiektywnych danych na temat występowania mobbingu w miejscach pracy

3. Ustalenie realnych działań w celu poprawy warunków pracy

4. Organizacja kampanii społecznych o roli pielęgniarki i położnej we współczesnym społeczeństwie.

5. Dbanie o dobre imię naszych zawodów.

6. Próba sprecyzowania oczekiwań Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe wobec władz NIPiP.

7. Próbę sprecyzowania oczekiwań Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe wobec władz OZZPiP.

8. Próba podjęcia dialogu z podmiotami leczniczymi w sprawie poprawy warunków pracy i płacy na stanowiskach pielęgniarki i położnej.

9. Pozostała działalność.

Ad.1. Sondaże i ankiety prowadzone wInternecie.

Ad.2. Sondaże i ankiety prowadzone w Internecie. Realizacja kampanii informacyjnej, prezentacje wyników badań na temat złych relacji w zespołach terapeutycznych oraz występowania mobbingu. 

Forma: cykl artykułów publikowanych na stronie internetowej i na blogu Stowarzyszenia na portalu medexpress.pl. Wykłady dla kadr zarządzających na temat mobbingu i prezentacja wyników badań.

A.3. Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat chorób zawodowych i uciążliwości pracy pielęgniarek i położnych. 

Forma: cykl artykułów publikowanych na stronie internetowej i na blogu Stowarzyszenia na portalu medexpress.pl

Ad. 4. Piknik edukacyjny dla społeczeństwa w dniu 11.05. 2018 w Warszawie. Przebadano poziom glukozy i ciśnienia tętniczego, przeprowadzono indywidualne edukacje zdrowotne prawie 400 pacjentów. 

Ad.5. Interwencje w mediach i social mediach, gdy nagminnie używany jest zwrot „siostro” w odniesieniu do naszej profesji oraz używanie stwierdzeń deprecjonujących nasz zawód.

Pisma do organów i osób, które czuwają nad przestrzeganiem prawa i równym traktowaniem obywateli : Rzecznik Praw Obywatelskich,  Rzecznik Praw Pacjenta, inne decyzyjne urzędy, a także interwencje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie przebiegu szkoleń specjalizacyjnych i egzaminów państwowych.

Ad.6. Spotkania z Panią prezes Zofią Małas w celu przedstawienia idei naszej współpracy.

Ad.7. Spotkania z Panią przewodniczącą Krystyną Ptok w celu przedstawienia idei naszej współpracy. Współpraca z poszczególnymi jednostkami OZZPiP w komórkach zakładowych.

Ad.8. Kierowanie pism zawierających słowa poparcia dla personelu pielęgniarskiego oraz sprzeciw wobec działań kadr zarządzających wobec stosowania sprzecznych społecznie środków manipulacji, przymusu emocjonalnego oraz prawnego w stosunku do pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich. 

Ad.9. 

a).Udział w uroczystościach, konferencjach i  szkoleniach, by promować działalność Stowarzyszenia:

– Konferencja Priorytety w Ochronie zdrowia w dniu 11.01.2018 na Zamku Królewskim w Warszawie

– Konferencje z zakresu medycyny estetycznej organizowane przez instytut Medycyny Estetycznej.

– Konferencja I Sesji Plenarnej 18.05.2018 roku w Białymstoku 

– Wizyty w OIPiP oraz OIL w Warszawie 

– Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z Paniami Sekretarz Stanu J. Szczurek – Żelazko oraz Dyrektorem Departamentu ds. pielęgniarek i położnych, Panią Gretą Kanownik na ich zaproszenie oraz kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami NIPiP, OZZPiP oraz przedstawicielami MZ.

-W dniach 23-24 października 2018 r udział w konferencji XIV Forum Rynku Zdrowia

b). Zakończenie trwającej od 3 miesięcy kwesty na portalu zrzutka.pl, przeznaczonej na cele statutowe  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe – wpłacona kwota 2200 zł.

c). Publikacje cyklu artykułów „Pielęgniarka ekstremalnie” przybliżające pracę pielęgniarki/rza w specyficznych i ekstremalnych warunkach i dziedzinach medycyny.

d). Publikacje cyklu artykułów w kwestii prawa pracy na podstawie Kodeksu pracy. 

e). Publikacje artykułów dotyczących bieżących wydarzeń w pielęgniarstwie na stronie internetowej SPC oraz blogu na portalu medexpress.pl 

Zarząd SPC

Proszę zostaw odpowiedź

3 komentarze do wpisu „Sprawozdanie z działalności SPC”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: