Historia powstania Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Historia powstania Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie  Pielęgniarki Cyfrowe jest odpowiedzią na niezadowolenie naszych grup zawodowych (pielęgniarek i położnych), w obliczu działań oraz zaniedbań niszczących nasz zawód .

Z inicjatywy Katarzyny Kowalskiej oraz 5 innych, równie zdeterminowanych osób, we wrześniu 2017 roku powstała nasza organizacja.

Obecnie, nasi członkowie to pielęgniarki i pielęgniarze mieszkający w Polsce, ale również w innych krajach.

W naszych szeregach jest kilkadziesiąt osób bardzo zaangażowanych w realne działania.

Ci wspaniali ludzie, co dzień sprawiają, że „inteligencja zbiorowa”, która jest naszą podstawą DZIAŁA !

Uważamy, że przy braku dialogu z każdej ze stron, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe stało się prekursorem zmian. 

Misją nadrzędną Stowarzyszenia jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość w pielęgniarstwie. Chcemy odbudowy naszego wizerunku, należnego nam szacunku oraz prestiżu zawodu. Interesuje nas realna zmiana warunków pracy oraz, ze szczególnym naciskiem bezpieczeństwo nasze oraz pacjentów.

Chcemy dążyć do tego, by nastąpiła znacząca zmiana w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych. Jest to jeden z najważniejszych problemów, który spychany przez wiele lat na dalszy plan, doprowadził do głębokiego kryzysu naszych zawodów.

Chcemy nadać nowy rytm polskiemu pielęgniarstwu i położnictwu.

Interesuje nas komunikacja, rzeczowa rozmowa z każdym członkiem naszego Stowarzyszenia, który ma pomysł i chęci do wyrażenia swojego zdania i współpracy.

Podstawą do rozpoczęcia zmian jesteśmy MY WSZYSCY, i mamy nadzieję, że jako prężnie działająca grupa, okaże się, że mamy swój głos, który zmotywuje do działania decydentów. 

Bez naszych zawodów nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe już myśli zbiorowo:

Bo nikt nie jest tak bystry, jak MY wszyscy!”

Działo się ! Przegląd ważnych wydarzeń w historii Stowarzyszenia (kliknij)

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami i śledzenia naszych wpisów.

Już dziś wypełnij deklarację członkostwa i buduj z nami niezależne i silne pielęgniarstwo, które podejmuje realne działania na rzecz zmian w środowisku.

Deklaracja członkostwa (kliknij)

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe jest tworzone przez ludzi i dla ludzi !

%d bloggers like this: