Czym jest katolicyzm i jakie wyznaje zasady?

Kontynuując tematykę wielokulturowości, dzisiaj skupimy się nad najpowszechniej spotykaną religią w Polsce – Katolicyzmie. Katolicyzm ( z gr. katholikós  – „powszechny”) jest wyznaniem chrześcijańskim, które liczy sobie najwięcej wyznawców. Wiara opiera się na Piśmie Świętym i Tradycji Apostolskiej. Wywodzi się z pierwotnego chrześcijaństwa i historycznie możemy przyjąć jego podział na: katolicyzm starożytny katolicyzm średniowieczny katolicyzm nowożytny … Czytaj dalejCzym jest katolicyzm i jakie wyznaje zasady?

Stanowisko religii islamu wobec praktyk medycznych

Islam nakazuje dbałość o zdrowie i zachowanie harmonijnego porządku życia. Największą wagę Koran przywiązuje do wypełniania religijnych obowiązków, które wpływają na stan ducha będący nierozerwalną częścią zdrowia fizycznego. Przez wspominanie Boga uspakaja się serce, stąd regularna modlitwa odgrywa istotną rolę w życiu muzułmanina. Podstawowe zasady: Zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków Zgodnie z wiarą, … Czytaj dalejStanowisko religii islamu wobec praktyk medycznych

Pielęgniarstwo wielokulturowe – Islam

Czym jest islam i jakie są jego założenia? Powstały między 610 a 632 rokiem islam, jest najmłodszą religią monoteistyczną. Ma wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem, a jego nazwa w języku arabskim oznacza „poddanie się woli Boga”. Fundamentalną podstawą islamu jest wiara w jednego Boga – Allaha – wszechwiedzącego, doskonałego i niepodobnego do nikogo. Zabronione … Czytaj dalejPielęgniarstwo wielokulturowe – Islam

Stosunek wyznawców judaizmu do zdrowia, choroby i śmierci.

Pisma stanowią o człowieku jako nierozdzielnej całości – ciała i ducha. Na nim spoczywa obowiązek pielęgnowania swojego ciała, zaś w przypadku choroby bezwzględnym obowiązkiem jest dążenie do zdrowia. W przypadku choroby przestają obowiązywać powszechne nakazy judaizmu, które mają bezpośredni wpływ na proces zdrowienia. Jak zatem wygląda życie osoby wyznającej judaizm? Jakie jest podejście potencjalnego pacjenta … Czytaj dalejStosunek wyznawców judaizmu do zdrowia, choroby i śmierci.

Pielęgniarstwo wielokulturowe – Judaizm

Chcąc poznać religie świata, które medyk może spotkać na swojej drodze, warto zgłębić podstawę wiary każdej z nich, by następnie móc analizować życie codzienne osoby wierzącej, zaś na koniec być w stanie przełożyć całą zebraną wiedzę teoretyczną, na właściwą opiekę nad pacjentem wielokulturowym w przestrzeni szpitalnej. Pierwszym przystankiem na naszej trasie poznania religii i kultur … Czytaj dalejPielęgniarstwo wielokulturowe – Judaizm

Pielęgniarstwo transkulturowe

Madeleine Leninger w latach 60 XX w. stworzyła koncepcję i model pielęgniarstwa transkulturowego. Była jednocześnie teoretykiem pielęgniarstwa, jak również w swojej pracy naukowej zajmowała się antropologią. Słownik języka polskiego definiuje kulturę jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, jak również wzory zachowania i myślenia. Wpływ na wytworzenie się i zmianę kultury ma przeszłość w postaci … Czytaj dalejPielęgniarstwo transkulturowe

Wielokulturowość w polskim systemie lecznictwa

W wynikach badań Instytutu Spraw Publicznych opublikowanego w 2012 roku określono, iż to w jaki sposób personel medyczny w Polsce postrzega osoby odmienne kulturowo, jest zależne od kraju ich pochodzenia.  Niechęć w stosunku do pacjentów odmiennej wiary czy kultury jest często wypadkową złych doświadczeń, stereotypów związanych z daną mniejszością, jak również obecne przekonania na temat … Czytaj dalejWielokulturowość w polskim systemie lecznictwa

%d bloggers like this: