Dofinansowanie konferencji dla pielęgniarek przez WOIPiP

Dofinansowanie konferencji dla pielęgniarek przez WOIPiP

Rozpoczynamy kolejny cykl obsługi, tym razem Okręgowych Izb Pielęgniarskich….

Czyli, o co możemy się starać w naszych Okręgowych Izbach, czego się domagać.

Każda Izba ma swoje regulaminy wewnętrzne, które w dużej mierze mogą nas dotyczyć. Na przykładzie kilku z nich pokażemy, jak korzystać z tego, co nam się należy opłacając składki członkowskie. Poniżej opiszemy, jak starać się o dofinansowanie, bądź refundację kosztów uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, kongresach refundowaną przez WOIPIP. Większość z nas nie lubi czytać regulaminów.

To przewodnik dla Was.

Najpierw wyjaśnijmy, kim jest członek samorządu – jest to każdy z nas. Czyli osoby, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę. Zatem, każdy członek samorządu, czyli my, możemy z takiego dofinansowania skorzystać 3 razy w ciągu roku.

Możemy się starać o dofinansowanie lub refundację kosztów:

 • uczestnictwa, dojazdu, opłaty rejestracyjnej,
 • zakwaterowania i wyżywienia, ale 100% dofinansowanie otrzymamy tylko za pierwszą konferencję,
 • sympozjum, czy szkolenie w danym roku kalendarzowym nie przekraczającej 1000 zł brutto.

Składając wniosek po raz drugi, możemy się ubiegać o dofinansowanie lub refundację 70% (koszt musi być nie większy zatem niż 700 zł brutto), natomiast za trzecim razem możemy otrzymać tylko 50% dofinansowania lub refundacji (czyli nie możemy przekroczyć 500 zł brutto).

Natomiast sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o członków organów WOIPiP, czyli naszych przedstawicieli – mogą oni otrzymać dofinansowanie 100% (przy czym koszt całkowity jednego dofinansowania nie może przekraczać 1000 zł brutto) na 3 konferencje, szkolenia, sympozjum, zjazdy w danym roku kalendarzowym.

Ale niestety to nie wszystko, musimy spełnić jeszcze pewne kryteria na jedną konferencję, sympozjum, zjazd czy kongres WOIPIP ma określoną liczbę miejsc dla członków różnicując to poprzez wielkość podmiotów leczniczych. Dofinansowanie może otrzymać:

 • 7 osób z placówek zatrudniających powyżej 1100 pielęgniarek i położnych,
 • 6 osób z placówek zatrudniających od 801- 1100 pielęgniarek i położnych,
 • 5 osób z placówek zatrudniających od 601- 800 pielęgniarek i położnych,
 • 4 osób z placówek zatrudniających od 401- 600 pielęgniarek i położnych,
 • 3 osoby z placówek zatrudniających od 201-400 pielęgniarek i położnych,
 • 2 osoby z placówek zatrudniających od 51-200 pielęgniarek i położnych,
 • 1 osoba z placówek zatrudniających do 50 pielęgniarek i położnych.

Osobom które, są zatrudnione w placówkach z powyższymi limitami, lecz biorą udział czynny w tych konferencjach, sympozjach czy zjazdach nie obowiązują te limity, otrzymają dofinansowanie lub refundację, jeśli nie otrzymują wynagrodzenia za uczestnictwo czynne. Poza limitem są również członkowie organów WOIPiP.

Oczywiście, aby otrzymać dofinansowanie lub refundację, musimy złożyć odpowiedni wniosek.

http://woipip.pl/wp-content/uploads/2018/09/wnioske-o-dof.-konferencji.pdf

 • Czy złożyliśmy komplet dokumentów (wniosek odpowiednio wypełniony, dowody księgowe)

Niestety to nie koniec, gdy już złożymy wniosek Okręgowa Rada analizuje go i sprawdza, czy spełniliśmy odpowiednie kryteria, czyli:

 • Czy wykonujemy zawód w dziedzinie zgodnej z tematem konferencji, zjazdu, sympozjum, szkolenia
 • Czy jesteśmy członkami samorządu WOIPiP
 • Czy regularnie opłacamy składki przez ostatnie 5 lat
 • Jeśli staramy się o dofinansowanie, wymagane jest złożenie dokumentacji na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Okręgowej Rady, ale przed planowaną konferencją, sympozjum, szkoleniem, zjazdem, kongresem
 • Natomiast jeśli chodzi o refundację, mamy obowiązek złożyć wniosek nie później niż 30 dni od zakończenia konferencji, sympozjum, szkolenia, zjazdu, kongresu.

Samo rozliczenie następuję już po przedstawieniu dowodów księgowych czyli rachunków, faktur etc.

Bibliografia:

%d bloggers like this: