Stosunek religii prawosławia wobec zdrowia, choroby i śmierci.

Wyznawcy prawosławia uważają, że dopuszczalna jest pomoc medyczna wykorzystująca wszystkie metody znane nauce. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pomoc choremu ma się odbywać kosztem innej osoby — na przykład pobranie od dawcy jedynej czynnej nerki, aby ją wszczepić innemu choremu. Zadania pielęgniarki  uzyskanie wiedzy na temat przyzwyczajeń, upodobań i nakazów religijnych pacjenta, szczególnie jeśli jest … Czytaj dalejStosunek religii prawosławia wobec zdrowia, choroby i śmierci.

Styl życia wyznawców prawosławia

Styl życia wyznawców prawosławia kształtuje głównie tradycja kreowana przez spójny system religijny. Podstawą systemu jest Pismo Święte, postanowienia soborów powszechnych, dokumenty ojców Kościoła, symbole wiary kanony księgi liturgiczne oraz ikony. To jak wygląda codzienne życie prawosławnych, zależy od stopnia w jakim przestrzegają zasad oraz zaangażowania wyznawców w praktyki religijne. W życiu najważniejsza jest rodzina – … Czytaj dalejStyl życia wyznawców prawosławia

Prawosławie i jego dogmaty

Prawosławie ortodoksja [gr. orthodoxía ‘prawidłowy kult’, ‘prawidłowa wiara’] – to jedna z 3 głównych gałęzi chrześcijaństwa. Powstała ok. 1054 roku (umownie) podczas wielkiej schizmy (w uproszczeniu – punktu kulminacyjnego sporów językowych, politycznych, kulturowych, organizacyjnych między Rzymem a Konstantynopolem). Charakteryzuje się ciągłością tradycji od czasów apostolskich i własną liturgią. Swoją doktrynę opiera na Piśmie Świętym,  jak również na Tradycji … Czytaj dalejPrawosławie i jego dogmaty

%d bloggers like this: