Harmonogram pracy pielęgniarek i położnych wg kodeksu pracy

Harmonogram czasu pracy pielęgniarek i położnych, nazywany potocznie grafikiem, to jeden z ulubionych dokumentów pracujących dyżurowo pielęgniarek i położnych.

Co jest wiadome ? Co powinniśmy wiedzieć? Na co zwrócić uwagę?

Podpisując umowę o pracę, najczęściej od razu podpisujemy zgodę na pracę ponad 7h 35 dziennie, czyli przeciętnie 37 godzin 55 minut tygodniowo w systemie dyżurów 12 godzinnych.

Zasady ustalania harmonogram czasu pracy dla nas określa Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.

Okres, na jaki tworzony jest grafik nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie może być dłuższy niż cztery miesiące, zaznaczając, że tak długi okres może być jedynie w szczególnie uzasadnionych warunkach,  

grafik pracownicy powinni otrzymać minimum 7 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Co warto wiedzieć ?

Pracodawca powinien w okresie rozliczeniowym tak rozłożyć dyżury, aby było to proporcjonalne do ilość godzin do wypracowania  w danym miesiącu.

Dlaczego ?- gdyby pracownik był np. zmuszony do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego po pierwszym miesiącu trwania grafiku  na pozostałe 2-3 miesiące, to grafik musi być tak ułożony, aby nie było nadgodzin lub brak godzin niezbędnych do wypracowania w bieżącym miesiącu.

Grafik musi być ułożony na cały okres rozliczeniowy.

Za pracę w godzinach nocnych uważa się pracę między godzinami 21.00 – 7.00, nie mniej niż 8 godzin i to pracodawca decyduje o przedziale czasowym trwania dyżuru nocnego.

Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek w wysokości nie mniejszej niż 65% stawki godzinowej.

Natomiast, za  pracę w niedzielę święta i dni wolne od pracy przysługuje z kolei dodatek w wysokości nie niższej niż 45% stawki godzinowej.

Dyżur medyczny – dotyczy pracowników medycznych z wyższym wykształceniem,  może się zdarzyć tak, że pracodawca poprosi o podpisanie klauzuli o wyrażenie zgody na prace w wymiarze godzin ponad 48 h tygodniowo i pełnienia dyżurów- dyżur medyczny wlicza się do czasu pracy.

Pracownik również może zostać poproszony o dyżur tzw. „pod telefonem”.

Warto wiedzieć, że taka możliwość zgodnie z ustawą istnieje wyłącznie dla pracowników z wyższym wykształceniem i za stan takiej gotowości przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej.

Dyżur zależny od ilości stanu oddziału, stanu pacjentów, czy od innych czynników oddziałowych –  

– ustawa zapewnia ochronę, stanowisko ustawodawcy jest jasne, nie ma możliwości „wstawiania”  w grafik dyżurów takich jak np. „dyżur z kropką, czy z „x”, czy też z jakimkolwiek innym oznaczeniem, w którym pracodawca informuje danego pracownika, że jeżeli w danym dniu będzie niedostateczne obłożenie oddziału, to pracownik zostanie  przesunięty w grafiku na inny termin.

Ustawa, w takiej sytuacji,  nie przewiduje możliwości zmiany czasu pracy.

Taki manewr w harmonogramie pracy jest najczęściej dozwolony w przypadku nagłych zwolnień chorobowych, nieprzewidzianymi dniami opieki nad dzieckiem, czy urlopami na żądanie innych członków zespołu.

Warto pamiętać, że harmonogram czasu pracy nie może być dobrowolnie zmieniany – tu należy przypomnieć o Zakładowych Regulaminach, które często regulują dopuszczalność i uzasadnianie zamian podczas trwania okresu rozliczeniowego –

– jednak regulaminy zakładowe nie mogą być mniej korzystne niż Ustawa bądź Kodeks Pracy i muszą precyzyjnie określać zasady, tak by nie dawały dowolności pracodawcy.  

Dyżury nadliczbowe w przypadku równoważnego czasu pracy płatne są 100% stawki godzinowej, ilość nadgodzin jaką określa Kodeks Pracy wynosi 150 godzin rocznie, jednak i tu też mogą być zakładowe uregulowania, ponieważ bardzo często ta ilość godzin jest znacznie wyższa niż dopuszcza KP.

Warto pamiętać, że nie musimy wyrażać zgody na pracę w nadgodzinach.

Można zamienić sposób rekompensaty za nadgodziny z wypłaty pieniężnej na odbiór godzin-  – przysługuje 150 % godzin do odebrania, czyli np. za dyżur 12h można otrzymać 18 godzin wolnych, które będą odebrane z innych dyżurów w danym okresie rozliczeniowym.

Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać pewne wątpliwości i wyjaśnić pewne zagadnienia. Jest to niezmiernie szeroki temat i budzący wiele wątpliwości, zatem że czekamy na Państwa opinie, spostrzeżenia, problemy, będziemy starali się wyjaśniać je na bieżąco.

Podstawa prawna:

Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

https://www.rp.pl/Kadry/305129984-Ukladanie-harmonogramow-czasu-pracy-w-systemie-rownowaznym.html

Proszę zostaw odpowiedź

4 komentarze do wpisu „Harmonogram pracy pielęgniarek i położnych wg kodeksu pracy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: