Płukanie ucha przez pielęgniarkę

Kraków,19.07.2013

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie płukania ucha przez pielęgniarki

Zabieg płukania ucha wykonuje się najczęściej przy zatkaniu przewodu słuchowego przez woskowinę. Zabieg stwarza ryzyko wielu powikłań m.in. podrażnienie lub zapalenie  skóry przewodu słuchowego, pęknięcie błony bębenkowej z utratą słuchu włącznie. Biorąc to pod uwagę pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha tylko na zlecenie lekarza. Zlecenie jego wykonania powinno być poprzedzone badaniem lekarskim przez specjalistę otolaryngologa oraz powtórzone po wykonaniu zabiegu. Pielęgniarka, która jest zatrudniona w szpitalu lub w poradni laryngologicznej i posiada doświadczenie w wykonywaniu tego zabiegu może go wykonać na zlecenie lekarza po spełnieniu warunku określonego powyżej czyli badania lekarskiego wykonanego przez specjalistę. W przypadku gdy pielęgniarka na zajmowanym stanowisku pracy nie przeszła przeszkolenia i nie posiada doświadczenia w wykonywaniu płukania ucha, zabieg powinien wykonać lekarz.

Pielęgniarka zgodnie z art. 12 ustawy o pielęgniarce i położnej  (Dz.U.2011.174.1039) ma prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, uzasadniając niezwłocznie jej przyczynę na piśmie np. brak doświadczenia w wykonaniu zabiegu lub brak specjalistycznego badania lekarskiego.

Przedstawione stanowisko  w zakresie płukania ucha jest zgodne ze stanowiskiem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii prof dr hab. med. Jacka Składzienia.

Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

Mgr Edyta Ozga

Dokument oryginalny do pobrania i wydrukowania TUTAJ.

%d bloggers like this: