Pamiętamy. Godzina 17.00, 01. 08. 1944 roku.

Godzina „W” – kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „BURZA”, czyli rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Dane szacunkowe mówią, że w tym przedsięwzięciu wzięło udział 6800 pielęgniarek i sanitariuszek, 1210 lekarzy. 225 szpitali, 120 jednostek polowych i 200 punktów opatrunkowych. Sanitariuszki działały również w patrolach. Przedstawiamy Państwu fragment biografii pielęgniarki- bohaterki, która została nagrodzona w … Czytaj dalejPamiętamy. Godzina 17.00, 01. 08. 1944 roku.

Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, zjednoczmy się w tej petycji ! Zdrowie jakie tracimy w pracy dla innych powinno być rekompensowane. Jako organizacja staramy się realnie zmienić przyszłość naszego środowiska. Tylko wówczas, jeżeli razem wraz z rodzinami i wszystkimi, co popierają nasze postulaty, zbierzemy odpowiednią ilość podpisów mamy szansę, by nas zauważono! Podpisy zbieramy do końca sierpnia. … Czytaj dalejOchrona zdrowia pielęgniarek i położnych

Komentarz do postępowania sądowego w sprawie o mobbing. Artykuł ten ma w sposób bardzo skrócony zobrazować warunki postępowania sądowego w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo oraz praktykę. Zacząć należy od tego, że sprawa o mobbing nie jest łatwa do wygrania. Według danych historycznych tylko około 5% spraw kończyło … Czytaj dalej

Jak przygotować ciekawą prezentację multimedialną na wykład, prelekcję i inne wystąpienie”?

Prezentacje multimedialne w dzisiejszych czasach, są zazwyczaj elementem każdego wystąpienia. Dobra prezentacja multimedialna to istotny element każdego wystąpienia i tylko niewielu prelegentów w swoich wystąpieniach może z niej zrezygnować. Prezentacja multimedialna powinna być dopełnieniem wystąpienia i umożliwić słuchaczom wizualizację, podkreślić emocje, a także uwypuklić istotę tematu. Slajdy są coraz częściej wykorzystywane na konferencjach naukowych i … Czytaj dalejJak przygotować ciekawą prezentację multimedialną na wykład, prelekcję i inne wystąpienie”?

Tak! Dla płatnego urlopu zdrowotnego, rozszerzenia listy chorób zawodowych, opieki psychologicznej.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, zjednoczmy się w tej petycji ! Zdrowie jakie tracimy w pracy dla innych powinno być rekompensowane. Jako organizacja staramy się realnie zmienić przyszłość naszego środowiska. Tylko wówczas, jeżeli razem wraz z rodzinami i wszystkimi, co popierają nasze postulaty, zbierzemy odpowiednią ilość podpisów mamy szansę, by nas zauważono! Uprzejmie prosimy o pomoc w … Czytaj dalejTak! Dla płatnego urlopu zdrowotnego, rozszerzenia listy chorób zawodowych, opieki psychologicznej.

Plebiscyt „Hipokrates 2019”

O sile i wielkości Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe decydują jego członkowie. Ludzie, którzy zdecydowali się działać dla społeczności pielęgniarek i położnych, to osoby aktywne zawodowo, pełne pasji i wiary w zmiany. Wspieramy naszych członków, kibicujemy im w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Z ogromną przyjemnością i dumą pragniemy poinformować, że dwie osoby z grona naszych członków … Czytaj dalejPlebiscyt „Hipokrates 2019”

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe uzyskało certyfikat patentowy!

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe powstało we wrześniu 2017 roku z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy z różnych stron Polski, aby budować Nowoczesne Pielęgniarstwo. Większości osób kojarzy je z walką o lepszy byt profesjonalistów wykonujących zawód pielęgniarki. Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zakomunikować, iż nasz logotyp (znak graficzno-fonetyczny) i nazwa „Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe” uzyskały certyfikat patentowy. Oznacza … Czytaj dalejStowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe uzyskało certyfikat patentowy!

Kompetencje pielęgniarek

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Poziom akademicki o profilu praktycznym gwarantuje odpowiednie przygotowanie absolwenta z uwagi na ogrom praktyk zawodowych. Aby przystąpić do kształcenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki należy spełnić określone warunki: posiadać prawo wykonywania zawodu; pracować w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat; posiadać lub uzupełnić w … Czytaj dalejKompetencje pielęgniarek

Kara za „nieumyślne spowodowanie śmierci” dotyczy również pielęgniarek i położnych…

W nowelizacji kk. art. 155, otrzymuje brzmienie: „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Jest to przepis najczęściej używany do oskarżania personelu medycznego w sprawie błędów medycznych kończących się śmiercią pacjenta. Dotychczasowe przepisy przewidywały kary od 3 miesięcy do 5 lat. Sądy mogły zasądzać karę w zawieszeniu i … Czytaj dalejKara za „nieumyślne spowodowanie śmierci” dotyczy również pielęgniarek i położnych…

III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

Szkolenie pt. „Zdrowie, ryzyko, zarządzanie” odbyło się w dniach od 20 do 23 maja 2019 roku w Jastrzębiej Górze. Patronatem wydarzenia było m. in. Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe. Szkolenie obejmowało następujące tematy: „Wpływ środowiska pracy na funkcjonowanie pielęgniarek i zdarzenia niepożądane”„Zasady minimalizowania ryzyka w zawodzie pielęgniarki/położnej”„Wpływ diety na psychikꔄZdarzenia niepożądane a deficyt kadr pielęgniarskich”„Jak szybko znaleźć, … Czytaj dalejIII Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

%d bloggers like this: