Porada pielęgniarska AOS

AOP (ambulatoryjna opieka pielęgniarki lub położnej), czyli Porada pielęgniarska w AOS                                                17 października 2019 r. pojawiło się nowe świadczenie w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tzw. porada pielęgniarska. Wtedy pielęgniarki zyskały możliwość udzielania samodzielnej porady np.: w zakresie chirurgii, diabetologii kardiologii, położnictwa i ginekologii, ale nie wskazano źródła finansowania. Podczas konsultacji projektu wprowadzającego tę … Czytaj dalejPorada pielęgniarska AOS

“Recepta na rozwój”

Część pierwsza Rozdział 2. Wystawienie recepty przez pielęgniarki i położne, realizacja oraz zaopatrywanie się w recepty [lic. piel. Maciej Kaczkowski] Uprawniona do wystawiania recept pielęgniarka lub położna rozróżnia dwie numeracje recept, a w przypadku recept elektronicznych dwa szablony recept, jednakże w wersji papierowej każda recepta zaczyna się od cyfr „03”. Poniżej przedstawiono różnice:   Samodzielna … Czytaj dalej“Recepta na rozwój”

Życzenia noworoczne

Szanowni Państwo, z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2020 pragniemy życzyć wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, spokoju,  stabilizacji finansowej, a także sukcesów zawodowych oraz osobistych. Życzymy również, by w Nowym Roku, Roku Pielęgniarek i Położnych, zrealizowano oczekiwane założenia „Nursing now” oraz politykę na rzecz pielęgniarstwa. Wraz z członkami stowarzyszenia pragniemy, … Czytaj dalejŻyczenia noworoczne

OŚWIADCZENIE

W związku z nasilającą się agresją, i nieuzasadnionymi atakami na personel medyczny podczas dyżurów i udzielanych świadczeń zdrowotnych Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe sprzeciwia się bierności Ministerstwa Zdrowia wobec narastających zagrożeń. System Ochrony Zdrowia stoi na skraju wytrzymałości związanej z koniecznością zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych przez przemęczony personel medyczny, który musi pracować często poniżej minimalnych norm obsady. Zagraża … Czytaj dalejOŚWIADCZENIE

Molestowanie seksualne dzieci.

Cz. IV Wykorzystanie seksualne dziecka to zaangażowanie niedojrzałej emocjonalnie i fizycznie, a także niesamodzielnej jednostki oraz osoby w okresie dojrzewania, w czynności seksualne,   która  nie jest gotowa do podjęcia aktywności seksualnej i wiąże się to z pogwałceniem norm społecznych i reguł życia rodzinnego. Wyróżniane są czynniki ryzyka, które mogą sprawić, że dziecko stanie się ofiarą … Czytaj dalejMolestowanie seksualne dzieci.

Kompetencje pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa pediatrycznego.

Bo najważniejszy jest uśmiech dziecka ! Pielęgniarstwo pediatryczne jest dziedziną niezwykle trudną, wymagającą pokładów cierpliwości, zrozumienia i uwagi wobec małych pacjentów. Pobyt w szpitalu jest dla dziecka niezmiernie traumatyczny. Niedojrzały emocjonalnie maluch, narażony na ból, strach a czasem i rozłąkę z bliskimi, źle znosi hospitalizację. Praca z małymi pacjentami wymaga od pielęgniarki dużego pokładu empatii, … Czytaj dalejKompetencje pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa pediatrycznego.

Molestowanie seksualne dzieci.

Cz. I. W ostatnich latach  nastąpił wzrost zainteresowania badaczy i  specjalistów z różnych dziedzin (psychologia, prawo, pedagogika, medycyna) zjawiskiem przemocy seksualnej wobec dziecka. Wciąż widoczna jest skłonność do ignorowania tego problemu wśród tych osób, od których oczekuje się odpowiednich działań w celu zapobiegania zjawisku oraz udzielaniu pomocy dziecku, które doświadcza lub doświadczyło nadużycia seksualnego.  W  … Czytaj dalejMolestowanie seksualne dzieci.

Pielęgniarz w Hospicjum Domowym

Cz. I. Jestem absolwentem studiów  licencjackich i magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo,  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i obecnie od trzech lat pracuję w Hospicjum Domowym. Już po ukończeniu studiów I-go stopnia rozpocząłem pracę w wymarzonej przeze mnie dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego i  anestezjologicznego. Jako pielęgniarz dołączyłem do stowarzyszenia zrzeszającego pasjonatów ratownictwa, z którymi współpracuję do dziś. Oprócz tego … Czytaj dalejPielęgniarz w Hospicjum Domowym

Zawód położnej

Cz. V Położna przy podejmowaniu czynności związanych z samodzielnym wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych nie powinna wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe. Do wykonywania niektórych świadczeń zdrowotnych, powinna posiadać szczególne umiejętności zawodowe, uzyskiwane w drodze doskonalenia zawodowego (kształcenia podyplomowego) (§ 7 rozporządzenia). Podjęcie się czynności, do których nie ma ona odpowiedniej wiedzy i umiejętności, … Czytaj dalejZawód położnej

Barbara Wójcik – EKSTREMALNIE W PIELĘGNIARSTWIE

Barbara Wójcik – pielęgniarka, ratownik, wolontariuszka Fundacji Ratuj Życie, Członek Pokojowego Patrolu, działaczka Stowarzyszenia Inicjatywa Młodzi Misjom, Członek Polskiej Misji Medycznej z odbytą misją w Senegalu, członek Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. – Basiu, wymieniłam wszystkie organizacje, w których działasz, czy o czymś zapomniałam? – Myślę, że wyczerpałaś temat. Co prawda, z niektórymi z … Czytaj dalejBarbara Wójcik – EKSTREMALNIE W PIELĘGNIARSTWIE

%d bloggers like this: