Profilaktyka, pomoc i terapia krzywdzonemu seksualnie dziecku

Cz. II Cz. I W Polsce utworzono także Centralny Zespół do walki z Handlem Ludźmi. W Komendach Wojewódzkich i w Komendzie Stołecznej utworzono porównywalneorganizacje, Wojewódzkie Zespoły do walki z Handlem Ludźmi, Pedofilią i Pornografią Dziecięcą mające za zadanie identyfikacje zdarzeń związanych z działalnością pedofilską w Internecie, pornografią dziecięcą. Prowadzą one współpracę z organizacjami międzynarodowymi takimi … Czytaj dalejProfilaktyka, pomoc i terapia krzywdzonemu seksualnie dziecku

Profilaktyka, pomoc i terapia krzywdzonemu seksualnie dziecku

Cz. I Aby udzielić dziecku skutecznej i szybkiej pomocy, oprócz umiejętności rozpoznania symptomów krzywdzenia, bardzo ważnym elementem jest ujawnienie molestowania seksualnego przez dziecko.  Znacząca większość dzieci nie ujawnia faktu dopuszczenia się wobec niego czynności seksualnych bezpośrednio po zdarzeniu.  W dużej mierze od postawy dorosłego zależy to, czy dziecko zwróci się do niego ze swoim problemem. … Czytaj dalejProfilaktyka, pomoc i terapia krzywdzonemu seksualnie dziecku

Symptomy przemocy seksualnej wobec dziecka

Znajomość objawów wykorzystania seksualnego dziecka jest bardzo istotna, by jak najszybciej wykryć problem i udzielić dziecku pomocy. Rozpoznanie symptomów wykorzystywania seksualnego nie jest łatwe, ponieważ nie stwierdzono specyficznego syndromu wykorzystania dziecka ofiary. Jest to obszerny zespół objawów w sferze zachowania, emocjonalnej, a także obrażenia fizyczne. Zaburzenia te mogą występować jednocześnie,   współistnieć   z objawami    różnych chorób, jak … Czytaj dalejSymptomy przemocy seksualnej wobec dziecka

Molestowanie seksualne dzieci

Cz. III. Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci  Podczas I Światowego Kongresu przeciwko Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci do Celów Komercyjnych, który odbył się 1996 roku w Sztokholmie uchwalono Deklarację, która mówi, że seksualne wykorzystywanie dzieci do celów komercyjnych stanowi pogwałcenie podstawowych praw dziecka i polega na „seksualnym wykorzystaniu dziecka przez dorosłego za wynagrodzeniem w gotówce lub w naturze, … Czytaj dalejMolestowanie seksualne dzieci

Molestowanie seksualne dzieci.

Cz. I. W ostatnich latach  nastąpił wzrost zainteresowania badaczy i  specjalistów z różnych dziedzin (psychologia, prawo, pedagogika, medycyna) zjawiskiem przemocy seksualnej wobec dziecka. Wciąż widoczna jest skłonność do ignorowania tego problemu wśród tych osób, od których oczekuje się odpowiednich działań w celu zapobiegania zjawisku oraz udzielaniu pomocy dziecku, które doświadcza lub doświadczyło nadużycia seksualnego.  W  … Czytaj dalejMolestowanie seksualne dzieci.

%d bloggers like this: