MONITOROWANIE AGRESJI W OCHRONIE ZDROWIA (MAWOZ)

Każdy lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka i położna oraz inny pracownik placówki medycznej może, a nawet powinien zgłosić zdarzenie agresjipod linkiem: https://agresja.hipokrates.org/zgloszenie System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia … Czytaj dalejMONITOROWANIE AGRESJI W OCHRONIE ZDROWIA (MAWOZ)

OŚWIADCZENIE

W związku z nasilającą się agresją, i nieuzasadnionymi atakami na personel medyczny podczas dyżurów i udzielanych świadczeń zdrowotnych Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe sprzeciwia się bierności Ministerstwa Zdrowia wobec narastających zagrożeń. System Ochrony Zdrowia stoi na skraju wytrzymałości związanej z koniecznością zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych przez przemęczony personel medyczny, który musi pracować często poniżej minimalnych norm obsady. Zagraża … Czytaj dalejOŚWIADCZENIE

%d bloggers like this: