Profilaktyka, pomoc i terapia krzywdzonemu seksualnie dziecku

Cz. I Aby udzielić dziecku skutecznej i szybkiej pomocy, oprócz umiejętności rozpoznania symptomów krzywdzenia, bardzo ważnym elementem jest ujawnienie molestowania seksualnego przez dziecko.  Znacząca większość dzieci nie ujawnia faktu dopuszczenia się wobec niego czynności seksualnych bezpośrednio po zdarzeniu.  W dużej mierze od postawy dorosłego zależy to, czy dziecko zwróci się do niego ze swoim problemem. … Czytaj dalejProfilaktyka, pomoc i terapia krzywdzonemu seksualnie dziecku

MONITOROWANIE AGRESJI W OCHRONIE ZDROWIA (MAWOZ)

Każdy lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka i położna oraz inny pracownik placówki medycznej może, a nawet powinien zgłosić zdarzenie agresjipod linkiem: https://agresja.hipokrates.org/zgloszenie System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia … Czytaj dalejMONITOROWANIE AGRESJI W OCHRONIE ZDROWIA (MAWOZ)

OŚWIADCZENIE

W związku z nasilającą się agresją, i nieuzasadnionymi atakami na personel medyczny podczas dyżurów i udzielanych świadczeń zdrowotnych Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe sprzeciwia się bierności Ministerstwa Zdrowia wobec narastających zagrożeń. System Ochrony Zdrowia stoi na skraju wytrzymałości związanej z koniecznością zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych przez przemęczony personel medyczny, który musi pracować często poniżej minimalnych norm obsady. Zagraża … Czytaj dalejOŚWIADCZENIE

%d bloggers like this: