MONITOROWANIE AGRESJI W OCHRONIE ZDROWIA (MAWOZ)

MONITOROWANIE AGRESJI W OCHRONIE ZDROWIA (MAWOZ)

Każdy lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka i położna oraz inny pracownik placówki medycznej może, a nawet powinien zgłosić zdarzenie agresji
pod linkiem:

https://agresja.hipokrates.org/zgloszenie

System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych. Ostatnio coraz częściej słyszymy o atakach agresji na pracowników Ochrony Zdrowia w naszym kraju.

Każdy przypadek należy zgłosić w systemie MAWOZ, można to uczynić na
dwa sposoby:

  1. Anonimowo podając numer prawa wykonywania zawodu i daty urodzenia w celu weryfikacji zgłaszającej osoby jako lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki albo położnej. Pozytywna weryfikacja umożliwia jednorazowe zgłoszenie zdarzenia.
  2. Po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie.
    Ten sposób został stworzony, aby umożliwić Rzecznikowi Praw Lekarza lub osobie z Biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych kontakt ze zgłaszającymi.
    Zarejestrowany użytkownik może przeglądać swoje zgłoszenia i aktualizować je.
    Otrzymuje też możliwość pobierania materiałów dotyczących agresji w ochronie zdrowia oraz będzie miał możliwość przeglądania zestawień statystycznych.

Można wybrać sposób dodania zdarzenia:

Zgodnie z informacją o zgłoszeniach agresji w Systemie Monitorowania Agresji w Ochronie Zdrowia opublikowaną przez Biuro Rzecznika Praw Lekarza w dniu 22.05.2018 r. odnotowano 117 zgłoszeń agresji wobec personelu. Najwięcej zgłoszeń dokonali lekarze, bo 107, pielęgniarek zaś tylko 21.

Zachęcamy zatem do zgłaszania wszystkich incydentów każdej agresji doznanej podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Pokazanie skali zjawiska może nam pomóc w walce o poprawę bezpieczeństwa i będzie dowodem, że agresja wobec personelu w
placówkach opieki zdrowotnej jest bardzo poważnym problemem wymagającym uwagi decydentów i pracodawców.

www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0019/130177/Informacja-o-zgloszeniach-agresji-w-MAWOZ.pdf

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: