„ Solidarność zawodowa pielęgniarek”

„ Solidarność zawodowa pielęgniarek”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe zostało poproszone o pomoc w uzyskaniu cennych informacji dotyczących solidarności zawodowej pielęgniarek.

Temat ten wzbudził duże zainteresowanie. 

Jednocześnie, dotychczasowe wyniki badań wykazały, że kwestia solidarności zawodowej pielęgniarek okazała się jeszcze bardziej złożona, niż przewidywali autorzy badania.

Pan dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ, Kierownik Zakładu Rozwoju Społecznego UJ, postanowił potraktować przeprowadzone badanie jako pilotaż, a następnie na podstawie zebranych w nim danych oraz na podstawie analizy udzielonych wywiadów wraz z panią mgr Bożeną Freund udoskonalił formularz.

Temat solidarności zawodowej jest niezwykle ważny.

Mamy zatem, ogromne zapotrzebowanie na wyniki badań, wnioski i rekomendacje w zakresie solidarności zawodowej Pielęgniarek.

Szanowni Państwo, w imieniu autorów, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety: „Solidarność zawodowa pielęgniarek”:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286xTaSRRDX9FFoPZyQTicfhhUM0ZQMlVFUFFIWVFBSEJKOFo3SUdEQURJNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286xTaSRRDX9FFoPZyQTicfhhUM0ZQMlVFUFFIWVFBSEJKOFo3SUdEQURJNS4u

Korzystając z okazji, prosimy również o aktywny udział w ankietach naszego autorstwa, które ukażą się niebawem, ponieważ  nieustanie chcemy przeciwdziałać mobbingowi w ochronie zdrowia i wciąż poprawiać relacje w zespołach pielęgniarskich.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: