Rola komunikacji na linii pielęgniarka – pacjent.

Rola komunikacji na linii pielęgniarka – pacjent.


Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.

Podejmujemy inicjatywę przekazania niezbędnych informacji o samoopiece, bowiem przy obecnych brakach kadrowych personelu pielęgniarskiego zaangażowanie ze strony pacjenta i jego rodziny jest kluczowym elementem w procesie zdrowienia.

W obliczu wzrostu poziomu świadomości oraz wykształcenia społeczeństwa, rośnie potrzeba przekazywania pacjentom informacji na temat ich stanu zdrowia, przyczyn choroby, przesłanek do stosowania danej terapii oraz oczekiwanych rezultatów.

Podstawą skutecznego leczenia jest właściwa komunikacja między personelem medycznym a pacjentem.

Coraz częściej obserwuje się, że pacjent nie chce jedynie biernie uczestniczyć w zaleconej terapii, ale chce także brać czynny udział w procesie decyzyjnym dotyczącym sposobu leczenia i pielęgnowania.

Należy jednak podkreślić, że prócz fachowej porady medycznej oraz informacji, pacjenci oczekują przede wszystkim szacunku, zrozumienia i empatii.

Jest to normalne zjawisko, bowiem pacjent odczuwa stres związany z poczuciem bezsilności oraz utratą niezależności.

Pielęgniarki będąc na pierwszej linii w kontaktach z chorymi zobowiązane są, by okazać im dostateczne wsparcie.

Jest to jednak możliwe, gdy do każdego pacjenta pielęgniarka podchodzi indywidualnie. Tylko wtedy pacjent odczuje satysfakcję z terapii i podjętych działań pielęgnacyjnych.

Komunikacja pielęgniarka – pacjent to wzajemna relacja oparta na współpracy, zrozumieniu i zaufaniu.

Z własnych obserwacji i praktyki zawodowej stwierdzam, że jeśli pielęgniarka zastosuje właściwe metody komunikacji, pacjent chętniej spełnia zalecenia, lepiej przyjmuje informację o chorobie oraz ma większe szanse wyzdrowienia.

Warto pamiętać, że leczenie i pielęgnowanie chorych nie stanowią wyłącznie czynności instrumentalne, ale w głównej mierze właściwe podejście do pacjenta, zrozumienie jego problemów i wspieranie go.

Komunikowanie się, jak każda umiejętność, wymaga doskonalenia i treningu.

Dezaktualizuje się w dzisiejszych czasach model polegający na bezwzględnym wypełnianiu zaleceń bez żadnych pytań.

Obecnie kładzie się nacisk na aktywne współuczestniczenie chorych w procesie leczenia. Pacjenci powinni być zachęcani do tego, aby poszerzali swą wiedzę i zadawali pytania pielęgniarkom oraz troszczyli się o własne zdrowie.

Polecamy Państwa uwadze wpisy, które poświęciliśmy edukacji i komunikacji w relacji pielęgniarka – pacjent.

W celu przekierowania do odpowiednich wpisów prosimy kliknąć w interesujące tytuły:

1. Pielęgniarka o samoopiece.

2. Edukacja zdrowotna prowadzona przez pielęgniarkę w dążeniu do samoopieki.

3. Co zabrać do szpitala ? – poradnik dla pacjenta.

4. Czynny udział rodziny w opiece nad pacjentem w szpitalu 

Opracowała:

Ewa Cieślik mgr pielęgniarstwa

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Autorka  bloga Pielęgniarką Być

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Rola komunikacji na linii pielęgniarka – pacjent.”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: