Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek

Trochę prawa… czyli co powinieneś wiedzieć o pracy zmianowej w pigułce.

Praca zawodowa jest nieodłącznym aspektem życia człowieka, dlatego niezwykle ważne jest, aby nie oddziaływała negatywnie na sferę psychiczną oraz fizyczną człowieka. Praca zawodowa pielęgniarki wiążę się z dużą odpowiedzialnością za zdrowie i niejednokrotnie życie drugiego człowieka, wymaga wytrwałości, poświęcenia i cierpliwości. Planowanie i opieka nad pacjentami wymaga od pielęgniarki ciągłego skupienia oraz wysiłku fizycznego. We współczesnym systemie zdrowotnym najbardziej popularnym modelem pracy wśród pielęgniarek jest system zmianowy.

Przygotowując niniejszą pracę napotkałam w literaturze na wiele definicji pracy zmianowej. Zgodnie z Kodeksem pracy „praca zmianowa to wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin i dni”.

Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej czas pracy pielęgniarki nie powinien przekraczać 7 godzin 35 minut dziennie czyli tygodniowo odpowiada to 37 godzinom i 55 minutom. Jednak ta sama ustawa dopuszcza przedłużenie czasu pracy do 12 godzin dla pracowników zmianowych. W obecnym systemie opieki zdrowotnej istnieją następujące systemy organizacji pracy zmianowej:

1.Trzyzmianowy, obejmujący trzy kolejno następujące po sobie 8 godzinne zmiany.

2.Dwuzmianowy, w którym doba podzielona jest na dwa dyżury 12-godzinne.

3.10-godzinny czas pracy

Najbardziej popularnym jest 3 miesięczny. Rozkład czasu pracy potocznie zwany przez pracowników grafikiem powinien być sporządzany na dany okres rozliczeniowy. Jednak ustawodawca dopuszcza możliwość tworzenia jednomiesięcznych grafików w 3-miesięcznym systemie rozliczeniowym.

Jak już wcześniej wspomniałam większość pracowników ochrony zdrowia pracuje w systemie 12-godzinnym, poza wyjątkami tj.:

1. Kobietami ciężarnymi nie mogącymi pracować dłużej niż 8 godzin dziennie.

2. Pracownikami opiekującymi się dziećmi do lat 4.

3. Osobami pracującymi na stanowiskach narażonych na wysokie natężenie czynników szkodliwych np. promienie X.

4. Pracownikami niepełnosprawnymi.

Pielęgniarka oddziałowa, jest zobowiązana do stworzenia harmonogramu pracy i przedłożenia go pracownikom do 10 dni przed rozpoczęciem się nowego miesiąca. Odpowiada także, aby zatrudnione nie pracował ciągle na tej samej zmianie (nie można pracować cały miesiąc w systemie nocnej zmiany).

Niedopuszczalnym jest planowanie nadgodzin, które ograniczają czas przeznaczony na odpoczynek pracownika. Zgodnie z regulaminem pracowniczym, co 4 niedziela powinna być wolna.

Autor: Sympatyk Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Publikacja tylko za zgodą autora, kopiowanie

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek”

  1. A ja mam pytanie odnośnie pracy zmianowej. Jak to się ma do przepisów jeśli zmuszone jesteśmy do pracy jednozmianowym tzn co 2 mce mamy 1 tydzień rankow (8 godz) Przypada to co 2 miesiące po kolei z grafiku tak pracujemy. Czy możemy jakoś protestowac i argumentować to przepisami???
    Dodam ze w ten sposób pracujemy jako sterylizatorki na bloku bo zlikwidowano taki etat. I instrumentariuszka wykonuje prace sterylizatorki.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: