Kampania Nursing Now 2020

Kampania Nursing Now 2020

Za nami pierwsza polska edycja międzynarodowej kampanii Nursing Now, która odbyła się 5.02.2020 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

Kampania Nursing Now ma na celu zintegrowanie pielęgniarstwa z globalnymi
priorytetami zdrowia.

Pielęgniarki i Położne, jako główne podmioty świadczące opiekę dla wszystkich
społeczności są kluczem do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Celem międzynarodowej kampanii #NursingNow2020 jest podkreślenie szerokiego zakresu pracy wykonywanej przez pielęgniarki, które wprowadzają innowacje, prowadzą, opiekują się i inspirują swoim oddaniem dla zawodu.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00, wszystkich licznie zgromadzonych gości przywitała Pani Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, a następnie w krótkiej prezentacji, przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia w pielęgniarstwie w Polsce i nowe strategie powstałe na rzecz pielęgniarstwa.

Głos zabrała również Pani Józefa Szczurek –Żelazko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W swoim wystąpieniu zaakcentowała, jak ważną rolę pełnią pielęgniarki i położne w systemie Ochrony Zdrowia oraz podziękowała wszystkim pielęgniarkom i położnym „za trud włożony w ciężką pracę”.

Niezwykle ucieszyło nas, że tak licznie dopisali studenci z różnych części Polski.

Mieli oni świetną okazję, aby przedstawić swoje oczekiwania i marzenia dotyczące
nowoczesnego pielęgniarstwa.

Jednym z 20 marzeń było: „… zostanie specjalistką w dziedzinie, na którą się zdecyduje i być bardzo dobrą w swojej pracy, czego oczywiście z całego serca życzymy.

Kończąc wydarzenie, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Pani Grażyna Wójcik wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „ Czy współczesny świat potrzebuje Florencji Nightingale?

W planie wydarzenia przewidziano również zwiedzanie Muzeum Historii Pielęgniarstwa, uczestnictwo w wykładzie eksperckim oraz wizytę w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM.

We współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i Międzynarodową Radą
Pielęgniarek, Pielęgniarstwo kampania #NursingNow dąży do podniesienia statusu i profilu pielęgniarstwa.

W skali międzynarodowej podejmowane są działania, aby umożliwić pielęgniarkom zajęcie ich miejsca w centrum wyzwań zdrowotnych XXI wieku.

Warto wykorzystać rok 2020 by przybliżyć postawę, jak i zadania pielęgniarki.

Siła jest w nas, bowiem to pielęgniarki są filarem ochrony zdrowia. Trud pracy i
codzienne zaangażowanie pielęgniarek są nieocenione i wciąż niedocenione.

Czas pokaże, jakie działania na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w 2020 podejmą
decydenci.

Mamy opracowaną strategię na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, teraz czas, by wdrażać tę teorię do praktyki, czemu oczywiście kibicujemy.

Relacjonowały:
Ewa Cieślik i Anna Szeląg
Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: