Ochrona zdrowia pracujących pielęgniarek i położnych

Ochrona zdrowia pracujących pielęgniarek i położnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

wznawiamy petycję w sprawie ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych, ponieważ tracąc je w pracy dla innych, potrzebujemy realnego wsparcia dla jego utrzymania.

POSTULUJEMY:

  • o rozszerzenie listy chorób zawodowych o jednostki wynikające z obciążeń doświadczanych w pracy pielęgniarki i położnej oraz
  • wprowadzenie dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych płatnego urlopu na podratowanie zdrowia.
  • zapewnienie opieki psychologicznej 

Decyzja o uznaniu wypalenia zawodowego przez WHO za czynnik wpływający na stan zdrowia oznacza, że może ono wymagać pomocy lekarza.

W Polsce wiele pielęgniarek dosięga wypalenie zawodowe.

Jednak nie jest ono uznane za schorzenie i nie widnieje w klasyfikacji ICD 10.

Dlatego też, z powodu syndromu wypalenia zawodowego lekarz nie wystawi pacjentowi zwolnienia od pracy.

Jako organizacja staramy się realnie zmienić przyszłość naszego środowiska.

Koleżanki, koledzy !!!

Zjednoczmy się ! Wiele razy pokazywaliśmy, że potrafimy.

Tylko wówczas, jeżeli razem wraz z rodzinami i wszystkimi, co popierają nasze postulaty, zbierzemy odpowiednią ilość podpisów mamy szansę, by nas zauważono!

Pamiętajmy, wszystko zależy od nas samych!

Podpisy zbieramy przez najbliższe dwa miesiące.

Kto z Państwa jeszcze nie podpisał –

PODPISUJE – przekazuje dalej, wszystkim znajomym, przyjaciołom, rodzinom.

Podpisać można na dwa sposoby:

  1. Przez Facebooka

2. Lub adres e-mail

otrzymasz zwrotnego maila → kliknij w otrzymaną wiadomość od portalu petycjeonline.com → wówczas podpis zostanie zapisany

Kliknij i podpisz: https://www.petycjeonline.com/ochrona_zdrowia_pracujcych_pielgniarek_i_poonych

Źródło grafiki: Canva, Pixabay.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: