“Recepta na rozwój”

“Recepta na rozwój”

Część pierwsza

Rozdział 2. Wystawienie recepty przez pielęgniarki i położne, realizacja oraz zaopatrywanie się w recepty [lic. piel. Maciej Kaczkowski]

Uprawniona do wystawiania recept pielęgniarka lub położna rozróżnia dwie numeracje recept, a w przypadku recept elektronicznych dwa szablony recept, jednakże w wersji papierowej każda recepta zaczyna się od cyfr „03”. Poniżej przedstawiono różnice:

  Samodzielna ordynacja Kontynuacja leczenia
Wersja papierowa 21 cyfra recepty oznaczona cyfrą „5” 21 cyfra recepty oznaczona cyfrą „6”
Wersja elektroniczna Podczas wizualizacji zapis „Recepta pielęgniarska” Podczas wizualizacji zapis „Recepta pielęgniarska na zlecenie lekarza”
 1. Pielęgniarka i położna zaopatrują się w numerację recept poprzez:
 2. złożenie wniosku w systemie podmiotu leczniczego (recepty tylko dla pacjentów świadczeniodawcy)
 3. zarejestrowanie w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
  1. prowadząc indywidualną praktykę zawodową (recepty dla pacjentów indywidualnej praktyki, dla siebie i rodziny)
  1. tzw. „pro familiae” oraz „pro auctore” (recepty tylko dla siebie i rodziny)
 • Budowa recepty
  • Pole „świadczeniodawca”: w postaci pieczątki, nadruku lub naklejki umieszcza się dane:
   • w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej: nazwa firmy, adres (miejsce przechowywania dokumentacji medycznej i przyjmowania zleceń w przypadku wykonywania praktyki zawodowej w miejscu wezwania)
   • w przypadku recepty dla siebie i rodziny: dane adresowe osoby wystawiającej
  • Pole „pacjent”: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość (Adres zamieszkania pacjenta, miejsce służby wojskowej, adres siedziby świadczeniodawcy – bezdomny, a w przypadku nr PESEL – pacjenta lub opiekuna faktycznego (gdy brak nr PESEL dziecka) lub dodatkowo wiek pacjenta do 18 roku życia)
   • W przypadku pacjenta, który korzysta z przepisów o koordynacji – numer poświadczenia lub numer dokumentu poświadczającego
   • W przypadku pacjenta, który nie korzysta z przepisów o koordynacji – numer paszportu, innego dokumentu ze zdjęciem lub numer Karty Polaka
  • Oddział NFZ wpisuje się pacjenta ubezpieczonego oraz mieszkającego w Polsce.
   • W przypadku osoby bezdomnej – na podstawie adresu świadczeniodawcy
   • W przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce nr NFZ na podstawie adresu pełnienia służby wojskowej lub nr NFZ wskazanego w ustawie
   • W przypadku pacjenta korzystającego z przepisów o koordynacji kod państwa członkowskiego
   • W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wpisuje się znak „X”

Autorami cyklu są:

lic. piel. Maciej Kaczkowski, Poradnia Lekarza POZ;

mgr piel. Angelika Jakubowska, Gabinet Pielęgniarki POZ;

mgr poł. Marika Kaczmarek, Gabinet Położnej POZ O dodatkowych uprawnieniach w kolejnej części,na którą już dziś zapraszamy!

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: