“Recepta na rozwój”

“Recepta na rozwój”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do przeczytania pracy zbiorowej autorstwa grupy prekursorów
upowszechniania zasad ordynacji leków i wystawiania recept przez pielęgniarki i położne.

Autorami pracy są:
lic. piel. Maciej Kaczkowski, Poradnia Lekarza POZ;
mgr piel. Angelika Jakubowska, Gabinet Pielęgniarki POZ;
mgr poł. Marika Kaczmarek, Gabinet Położnej POZ.

Mamy nadzieję, że praca ta zachęci pielęgniarki/-rzy, położne/-ych do podejmowania
nowego wyzwania.
Uprawnienie ordynowania leków i wypisywania recept daje wiele możliwości rozwoju
zawodowego dla pielęgniarek jak i zabezpieczenie chorego w kompletną poradę
pielęgniarską.
Praca jest obszerna i będzie publikowana w najbliższych tygodniach jako cykl.

Dziś zapraszamy na część I.

Podstawy wystawiania recept przez pielęgniarki i położne

lic. piel. Maciej Kaczkowski, Poradnia Lekarza POZ; mgr piel. Angelika Jakubowska, Gabinet Pielęgniarki POZ; mgr poł. Marika Kaczmarek, Gabinet Położnej POZ .

Rozdział 1.
Ogólne informacje. Podstawa prawna wystawiania recept

[lic. piel. Maciej Kaczkowski]

Wystawianie recept przez uprawnione pielęgniarki i położne znajduje odzwierciedlenie w art. 15a Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku.
W ramach samodzielnej ordynacji (art. 15a pkt. 1) pielęgniarka może, po uprzednim
przeprowadzeniu badania fizykalnego, wystawić recepty na produkty lecznicze, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz zlecenia na wyroby medyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Wykaz zawiera:

● leki przeciwwymiotne,
● przeciwzakaźne do stosowania miejscowego,
● ginekologiczne leki przeciwzakaźne,
● leki stosowane w niedokrwistości,
● w chorobach gardła, ucha i zatok,
● dróg moczowych,
● przyzębia i tkanki okostnej,
● skóry,
● środki znieczulające działające miejscowo,
● przeciwbólowe,
● anksjolityki,
● leki przeciwpasożytnicze,
● rozszerzające oskrzela,
● witaminy oraz
● płyny infuzyjne.

Warto zauważyć także, iż poza niektórymi wyrobami medycznymi pielęgniarka może
zaordynować wszystkie dostępne opatrunki oraz paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi.

W przypadku wystawiania recept w ramach kontynuacji leczenia (art. 15a pkt. 2) pielęgniarka może bez dokonania badania fizykalnego pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (wykaz A, P i N) oraz receptę lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta zapisanym w dokumentacji medycznej.

W praktyce możliwość wystawiania recept przez pielęgniarki i położne (w szczególności w podstawowej opiece zdrowotnej) pozwala na wykorzystanie ich wysokich uprawnień, a także skuteczne usprawnienie jakości udzielanych świadczeń.

Samodzielna ordynacja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz możliwość kontynuacji leczenia na zlecenie lekarza w połączeniu z uprawnieniami do kierowania pacjentów na badania diagnostyczne przynosi wymierne korzyści nie tylko pacjentom jako świadczeniobiorcom, ale także świadczeniodawcom podstawowej opieki zdrowotnej, którzy od dłuższego czasu zmagają się z deficytem personelu w porównaniu do ilości pracy.

Zgodnie z cytowaną ustawą pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód (poza
świadczeniem usług podmiotom leczniczym na podstawie umowy o pracę) np. w postaci indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki zawodowej.

W takich przypadkach, posiadanie uprawnień do samodzielnej ordynacji i/lub kontynuacji leczenia, pozwala na wykonywanie świadczeń prywatnych – ten rozdział zostanie omówiony przez mgr poł. Marikę Kaczmarek.

Pielęgniarka i położna, które chcą wystawiać recepty jedynie sobie (pro auctore) i rodzinie (pro familiae) nie mają obowiązku zakładania działalności gospodarczej – ten rozdział zostanie omówiony przez mgr piel. Angelikę Jakubowską.

Podczas wystawiania recept, pielęgniarka i położna, korzystać muszą z wielu aktów
prawnych, które korelują ze sobą nawzajem. Poniżej wykaz ważnych ustaw i rozporządzeń:

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej,
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne,
Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
,
● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie rodzaju i
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i
rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez
zlecenia lekarskiego,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wykazu
substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez
pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo
wystawiać skierowania pielęgniarki i położne
,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept
Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z
wprowadzeniem e-recepty
,
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z
wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

lic. piel. Maciej Kaczkowski

Źródło obrazu na grafice Pixabay.

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu ““Recepta na rozwój””

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: