„Syndrom burn out” zobacz czy dotyczy również ciebie!

„Syndrom burn out” zobacz czy dotyczy również ciebie!

Praca zmianowa, a wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego

 

Wypalenie zawodowe jako pierwszy opisał  Herbert Freunderberg, określił je jako: „krańcowy stan wyczerpania, spowodowany nadmiernym zapotrzebowaniem na energię i wszelkimi  zasobami, jakimi dysponuje jednostka”.  Freunderberg i opisany przez niego  „syndrom burn out”,, który dotyczy profesji nisko opłacanych, często kontrolowanych i osądzanych  przez „opinię publiczną” oraz zawodów, w których niełatwo jest ocenić efekty pracy. Zgodnie z teorią badacza nie każdy pracownik jest narażony na jego wykształcenie. Osobami podatnymi do występowania tego zjawiska są pracownicy, którzy są skłonni do wyrzeczeń, poświęceń w imię idei, mają ogromne wymagania względem siebie, nie potrafią wyznaczyć granic własnych możliwości, dobrowolnie przyjmują na swoje barki kolejne obowiązki. [18]

Syndrom „bourn out” dotyczy osób wykonujących „pracę z ludźmi” tzn. wykonujących pracę wymagającą nakładu emocji oraz dużej odpowiedzialności ze strony pracownika. Zgodnie z tymi założeniem zawodami najbardziej narażonymi na wypalenie zawodowe są psychoterapeuci, duchowni, lekarze, pielęgniarki.

Temat wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego stał się częstym tematem w mediach oraz powstało wiele artykułów na jego temat.

W przeszłości autorki B. Litwin oraz A.Lewandowska w artykule „Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy pielęgniarki” przebadały grupę 100 pielęgniarek  pracujących w województwie podkarpackim w wieku 20-60 lat. Na skutek samooceny respondentki uznały, że 39%z nich jest wypalonych zawodowo, 35%  jest zagrożonych tym zjawiskiem, natomiast 26% nie ma tego problemu. Jednym z kluczowych czynników kształtujących odpowiedzi był wiek, żadna pielęgniarka w przedziale wiekowym 20-30 lat nie potwierdziła wypalenia zawodowego. [20]

 

Syndrom wypalenia zawodowego występuje wtedy, kiedy praca zawodowa nie daje pracownikowi satysfakcji oraz czuje się permanentnie przepracowany. Zjawisko to najczęściej obserwuje się w zawodach, które wymagają kontaktów z innymi ludźmi. Grupa zawodowa pielęgniarek zaliczana jest do tej grupy i często poddawana ocenie w badaniach medycznych również przez same pielęgniarki. Wyniki moich badań nie są optymistyczne.

Za wypalone zawodowo uważa się 75% ankietowanych pielęgniarek. Tylko 25% pielęgniarek czerpie satysfakcję z pracy i nie czują się zagrożone tym zjawiskiem. Zatem zjawisko wypalenia zawodowego współtowarzyszy pracy zmianowej.

 

Wykres nr 12 Procentowy podział pielęgniarek z wypaleniem zawodowym

 

Autor: Sympatyk Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe,

Prawa autorskie zastrzeżone bez możliwości dalszych publikacji.

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “„Syndrom burn out” zobacz czy dotyczy również ciebie!”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: