Skutki wypalenia zawodowego można rozpatrywać w różnych aspektach:

Skutki wypalenia zawodowego można rozpatrywać w różnych aspektach:

Trzecia część pracy naszej koleżanki ze Stowarzyszenia, poprzednie części TUTAJ i TUTAJ

Skutki wypalenia zawodowego można rozpatrywać w różnych aspektach: w płaszczyźnie indywidualnej, interpersonalnej, organizacyjnej.

 

 

Kategorie uciążliwych i negatywnie ocenianych cech zawodu pielęgniarki:

  1. Wymagania wynikające ze specyfiki zawodu: zmianowość, praca w nocy, nieregularny tryb życia, kontakt z brudem, wydzielinami itp., obciążenie fizyczne związane z pielęgnacją i zabiegami, bliski kontakt fizyczny z chorym ryzyko zarażenia się.
  2. Obciążenia psychiczne: ogromna odpowiedzialność w trakcie podawania leków i wykonywania zabiegów, świadomość skutków własnych błędów (śmierć, pogorszenie stanu zdrowia), ciągła czujność i kontrola sytuacji w kontakcie z traumatycznymi elementami życia: kalectwo, ból, cierpienie, śmierć.
  3. Brak warunków leczenia, brak instrumentów bezpośredniego działania, m.in. brak leków, aparatury, sprzętu jednorazowego, środków opatrunkowych itp.; braki ogólne, np. złe warunki lokalowe, małe obsady pielęgniarskie w stosunku do ilości pacjentów, bariery architektoniczne; a także brak rozwiązań systemowych, np. zła organizacja opieki medycznej.
  4. Niskie zarobki:
  • niewspółmierność poziomu zarobków w stosunku do wymagań zawodu i indywidualnego wysiłku;
  • niskie wynagrodzenie w porównaniu do innych grup zawodowych.
  1. Niski status zawodowy, brak rzeczywistego uznania społecznego dla realnego trudu pielęgniarek.
  2. Zła współpraca zespołu terapeutycznego, wynikające z hierarchii zawodowej, różnorodności członków społeczności leczącej. Częste obniżanie wartości wysiłku wkładanego w pracę, pogardliwe traktowanie, brak uznania.
  3. Zła współpraca z pacjentem i jego rodziną: cechy osobowościowe pacjentów, wadliwa relacja z pacjentem, wynikające z nieodpowiedniego rozumienia przez niego roli pielęgniarki.

 

Autor: Ewelina Tymoszuk Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: