Warunki pracy pielęgniarek i położnych cz.1

Warunki pracy pielęgniarek i położnych cz.1

Pielęgniarki Cyfrowe podjęły się badań odnośnie warunków pracy pielęgniarek i położnych. Sami zobaczcie jak zatrważające są dane!

W Polsce na 1000 pacjentów przypada średnio 5 pielęgniarek. Według NIPiP na rynku pracy jest 205699 pielęgniarek. Występuje zatem duża różnica między ilością etatów a liczbą zatrudnionych pielęgniarek. Wynika z tego, że ta sama pielęgniarka jest legalnie zatrudniona w dwóch lub więcej miejscach pracy. Daje to możliwość dyrektorom szpitali wykazania odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego w sprawozdaniach do Narodowego Funduszu Zdrowia.

W rzeczywistości, gdyby pielęgniarki nie pracowały dodatkowo musiało by zostać zamkniętych wiele szpitali i przychodni. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe. Ogólnopolskie badanie internetowe przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety w grupie 384 aktywnych zawodowo pielęgniarek.

93% ankietowanych to osoby zatrudnione w szpitalach. 6 na 10 osób przyznało, że pracuje dodatkowo.

Źródło: Opracowanie własne

Ponad połowa ankietowanych dodatkową pracę podejmuje w formie umowy zlecenia.

Źródło: Opracowanie własne

Interesująco przedstawiają się odpowiedzi na pytanie o średnią ilość godzin wypracowanych dodatkowo w ciągu miesiąca.

Połowa badanych pielęgniarek/rzy pracuje dodatkowo do 100 godzin miesięcznie. 17% wypracowuje ponad etat nawet do 200 godzin miesięcznie. 1% ankietowanych przyznało, że dodatkowo pracuje nawet 300 godzin miesięcznie. Jest to nad wyraz niepokojące zjawisko, ponieważ licząc dyżury 12 godzinne, rekordziści spędzają w pracy nawet wszystkie dni w miesiącu lub pracują w systemie dobowym przez ok. 20 dób w miesiącu. Należy podkreślić, że 100 godzin w miesiącu, to dodatkowe 0,6 etatu, 200 godzin miesięcznie to ok.1,25 a 300 godzin to ok.1,87 etatu.

Źródło: Opracowanie własne

Reasumując, osoby podejmujące dodatkowo pracę, pracują w miesiącu średnio od 1,5 do nawet 2,6 etatu.

Źródło: Opracowanie własne

Ciąg dalszy już niebawem!

Pozdrawiam,

V-ce Prezes

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Joanna Lewoniewska

Proszę zostaw odpowiedź

2 komentarze do wpisu „Warunki pracy pielęgniarek i położnych cz.1”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: