Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć”-pamięci Elizabeth Kubler-Ross” w Białymstoku w dniach 17-20.05.2018 roku.

Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć”-pamięci Elizabeth Kubler-Ross” w Białymstoku w dniach 17-20.05.2018 roku.

Tradycyjnie na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele różnych dziedzin nauki i sztuki: lekarze, filozofowie, psycholodzy, pielęgniarki, położne, etycy, socjolodzy, duchowni, artyści, dziennikarze, rodzice osób po stracie, chorzy, aby w atmosferze wzajemnego zrozumienia prowadzić dialog o śmierci i umieraniu. Na konferencji były poruszane trudne tematy związane z interdyscyplinarnymi wyzwaniami opieki paliatywnej i tanatoedukacji. Była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na tematy związane z dylematami etycznymi, prawnymi i społecznymi pracowników ochrony zdrowia. Podczas konferencji można było podyskutować o roli religii i jej wpływie na zdrowie. Przybliżone zostały również zadania pracowników ochrony zdrowia w zwalczaniu dyskryminacji, stygmatyzacji, agresji, uzależnień.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe otrzymało zaproszenie na Konferencję w Białymstoku. Reprezentowania podjęły się Joanna Lewoniewska i Ewelina Tymoszuk, które wzięły udział w I Sesji Plenarnej 18.05.2018 roku. Prowadzącymi sesję byli: prof. W. Piątkowski, ks. prof. J. Zabielski, dr hab. J. Breczko oraz dr hab. C.Łukaszuk. Sesję rozpoczęła projekcja filmu dokumentalnego „Poznańska piątka”, do której komentarz wygłosił ks. Przemysław Kawecki. Następnie ks. prof. J. Zabielski wygłosił referat nt. ”Wartościowanie cierpienia jako wyzwanie terapeutyczne”, w którym prelegent omówił tematykę cierpienia z perspektywy filozoficznej i etycznej. Później mgr E. Tymoszuk przedstawiła zagadnienia dotyczące „Zjawiska mobbingu w środowisku pracy pielęgniarek”, w którym po krótce przedstawiła, czym jest zjawisko mobbingu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ochrony zdrowia. Kolejnym prelegentem była mgr Joanna Lewoniewska, która przedstawiła na forum wyniki badań własnych nt. ”Relacji w zespołach pielęgniarskich”. Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe zaprosiło do wypowiedzi pana Sławomira Sienkiewicza, który w poruszający sposób opowiedział o swoich doświadczeniach osoby mobbowanej. Sesję zakończyła ożywiona dyskusja.

Teraz fotorelacja!

 

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: