Na wniosek naszego Stowarzyszenia Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Na wniosek naszego Stowarzyszenia Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

O braku wywiązywania się podmiotów zatrudniających pielęgniarki i położne z wypłat dodatku tzw. Zembalowego alarmowały nasze koleżanki i koledzy od dawna.

Dodatek Zembalowy w części podmiotów został przeznaczony na podwyżki wynikające
z ustawy o najniższym  wynagrodzeniu zasadniczym
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych (druk nr 529) z dn. 19.06.2017 r.

Narusza to porozumienie naszych władz samorządowych
z Ministrem Zdrowia Marianem Zembalą z dnia 23.09.2015 r.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wystosowały pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich,
w którym szczegółowo opisuje ten problem i wiele innych przykładów łamania praw obywatelskich i pracowniczych, a szczególnie nierówne, krzywdzące traktowanie zawodów pielęgniarki i położnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich po naszej interwencji  wystąpił do Głównego Inspektora Pracy.

Źródła:

Treść naszego listu dostępnego na stronie

http://www.politykazdrowotna.com/31229,niektore-pielegniarki-bez-podwyzek-jest-wniosek-do-glownego-inspektora-pracy

Zapytanie RPO do Głównego Inspektora Pracy

Krótkowzroczna polityka osób odpowiedzialnych za organizację Ochrony Zdrowia zdrowotne bezpieczeństwo obywateli i dostęp do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa
w bardzo szybkim tempie doprowadziła do pogłębiającej się deprecjacji naszych zawodów.

Pomijam fakt, że ustawa już w chwili podpisania była porażką. Pamiętam słowa ówczesnej przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lucyny Dargiewicz ,, – Cztery razy 400 złotych umocowane na trwałe w poborach pielęgniarskich stały się faktem…”

Gwoździem do trumny stała się Ustawa o najniższym  wynagrodzeniu zasadniczym
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych Dz.U. nr 529) z dn. 19.06.2017 r. Ustawa wyjątkowo źle traktuje pielęgniarki i położne. Dzieli zawody, nie uwzględnia doświadczenia zawodowego i stażu pracy.

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: