Quo Vadis Polskie Pielęgniarstwo czyli krótka historia korespondencji.

Quo Vadis Polskie Pielęgniarstwo czyli krótka historia korespondencji.

Pan Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, pragnący zdiagnozować problemy polskiego pielęgniarstwa i położnictwa, w dniu 27 marca 2017 roku  podczas debaty na ww. temat zapowiedział powołanie  zespołu do pracy nad kompleksową strategią i szukający rozwiązań dla środowiska. Jego pracami miała pokierować wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Na mocy zarządzenia ministra w skład zespołu weszli m.in. sekretarz stanu w MZ, pracownicy ministerialnego Departamentu Pielęgniarek i Położnych, reprezentanci ministerstw: nauki i szkolnictwa wyższego; edukacji narodowej; rodziny, pracy i polityki społecznej, a także przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa Położnych.

W skład zespołu powołano także m.in. konsultantów krajowych w dziedzinach: pielęgniarstwo, pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze oraz przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zespół ma zakończyć swoją działalność po realizacji zadania, czyli po opracowaniu strategii, nie później jednak niż do 31 października br.

Dwa tygodnie przed planowaną datą zakończenia prac, 17 października, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wydał zarządzenie o przedłużeniu pracy zespołu, do 31 grudnia, mimo, że jeszcze podczas Forum Zdrowia w Krynicy 5 – 7 września tego roku Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że prace nad strategia zostaną zakończone najprawdopodobniej terminowo. Wtedy jak deklarowała pozostało jedynie kilka spornych kwestii.

Pielęgniarki Cyfrowe zainteresowały się tematem.  Nie jest to pierwszy zespół powstały
w Ministerstwie Zdrowia w tej kadencji rządu PIS, ale pierwszy, który miał przygotować kompleksowy akt dotyczący wszystkich ważnych zagadnień.

Powołany zespół dzieli się na pięć podzespołów, każdy mający swojego koordynatora.

Niestety prace zespołów i ich osiągnięcia nie są podawane opinii publicznej, ani konsultantom społecznym, którzy nie wchodzą w skład zespołów. Wystosowaliśmy do każdego koordynatora oddzielne pisma z pytaniem o postępy w pracy zespołów, w sumie 5 maili, wszystkie z potwierdzeniem przeczytania.
Otrzymana odpowiedź od Pani Dorota Zinkowska – radcy ministra z upoważnienia Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych, już jest ważna. Nie zostaliśmy zbagatelizowani, mimo że Stowarzyszenie działa niecałe 2 miesiące i działamy zupełnie poza strukturami władz Izb Pielęgniarskich czy Związków Zawodowych. Nie spodziewaliśmy się szczegółów prac, i też ich nie otrzymaliśmy, poza informacjami, które już znaliśmy.Jednak jedno zdanie z listu, mówiące o sposobie prezentacji prac nad dokumentem i współpracy z przedstawicielami środowisk pielęgniarskich i położniczych, budzi naszą nadzieję, że poznamy je jedni z pierwszych.

Dla porządku  przytaczamy całą odpowiedź z Ministerstwa TU

Pielęgniarki Cyfrowe

Piotr Romanowski

Członek zarządu

Proszę zostaw odpowiedź

2 komentarze do wpisu „Quo Vadis Polskie Pielęgniarstwo czyli krótka historia korespondencji.”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: