Aktywacja pielęgniarek i położnych

Aktywacja pielęgniarek i położnych

Grupa Pielęgniarki Cyfrowe powstała na facebooku, by zaktywować tę część społeczności pielęgniarek
i położnych, które widząc deprecjacje swoich zawodów, chcą mieć realny wpływ na poprawę warunków pracy i płacy. Część z tej grupy jest niezadowolona z pracy instytucji powołanych do pracy na mocy ustaw o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz o związkach zawodowych.

Kroplą, która przelała puchar goryczy, były zaproponowane zmiany w zarobkach dla tych grup zawodowych. Grup pracujących bez norm zatrudnienia ( sic!), często znakomicie wyszkolone z ogromną wiedzą, a często wykonywujące prace innych grup zawodowych ( sprzątaczki, opiekunowie medyczni, kuchenkowe, sanitariusze itp.). Jak w soczewce problemy pielęgniarek skupiają problemy całej opieki medycznej. Władze polityczne nie chcą ruszyć problemów narastających przez lata, bo trzeba by powiedzieć społeczeństwu, że państwo nie stać na bezpłatną opiekę medyczną. Albo, że jeśli państwo chce wypełnić wpisaną w konstytucję prawo każdego obywatela do bezpłatnej pomocy medycznej, musiałoby podwyższyć składkę zdrowotną.

Jest jeszcze drugie rozwiązanie. Wymaga ono jednak bardzo dobrego zarządzania majątkiem, który już mamy czyli analiza wydawanych pieniędzy w samej Opiece Zdrowotnej. Jednak jest to jak rozwiązywanie węzła gordyjskiego. Opieka Medyczna obrosła w tysiące różnych firm medycznych, klinik czerpiących garściami z budżetu, fundacji, małych i dużych graczy na rynku. I  tego ruszyć nikt nie chce. Poszkodowany jest najbardziej zwykły obywatel. I tu wracamy do początku. Nie mamy zagwarantowanej bezpłatnej, pełnej i na poziomie innych cywilizowanych krajów opieki medycznej.
A wymagamy jej od świadczeniodawców.

Sytuacja wydaje się beznadziejna, ale póki ludzie czują potrzebę i siłę do zmian, trzeba próbować.  Wszystkie osoby, które chcą działać dla społeczności pielęgniarek i położnych, zapraszamy do grupy do facebooku grupy Pielęgniarki Cyfrowe oraz na stronę https://www.facebook.com/pielegniarkicyfrowe/

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: