W sobotę, w klubokawiarni  „Życie jest Fajne”…

W sobotę, w klubokawiarni „Życie jest Fajne”…

…sześcioro pierwszych członków – założycieli powołało do życia nową organizację reprezentującą interesy pielęgniarek i położnych. Po zapoznaniu się z regulaminem , wszystkie osoby jednogłośnie wyraziły zgodę na pełną nazwę ,, Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe ”.

Podstawowym dokumentem, na którym Stowarzyszenie opiera swoją działalność jest regulamin. Określa on wyraźnie misję i  cele Stowarzyszenia, a także ramowy program realizacji swoich celów.

Za realizację zadań odpowiada powołany jednomyślnie w głosowaniu jawnym zarząd.

W głosowaniu jawnym brali udział członkowie – założyciele.

Ustalono też źródła finansowania Stowarzyszenia

  • składka członkowska
  • darowizny, spadki
  • przekazanie nieodpłatnie darów czy sprzętu potrzebnego do funkcjonowania Stowarzyszenia

W jedności siła! Zapraszamy do członkostwa każdą pielęgniarkę/pielęgniarza  i położną/położnego,  która/y popiera idee przyświecające Stowarzyszeniu, która/y chce zmian w Polskim Pielęgniarstwie i Położnictwie ze szczególnym naciskiem na warunki płacy i pracy, oraz która/y chce aktywnie włączyć się w działalność Stowarzyszenia.

Przewidujemy także możliwość Członkostwa honorowego oraz obecność w Stowarzyszeniu osób, które nas wspierają dobrym słowem, krytyką, czy tylko swoją obecnością.

Każda/y z Was jest dla nas ważny i zapraszamy wszystkich!

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “W sobotę, w klubokawiarni „Życie jest Fajne”…”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: