Dlaczego  #PolskaToChoryKraj?

Dlaczego #PolskaToChoryKraj?

  • Umieralność na nowotwory jedna z najwyższych w Europie.
  • Wydłużające się kolejki do specjalistów.
  • Pogarszająca się jakość opieki.
  • Braki kadrowe…

Czy można to zmienić?

Trzeba próbować!

Przekładając na realne działania:

1. Wejdź na stronę

https://polskatochorykraj.pl/

2. Przeczytaj manifest, zapoznaj się z postulatami

3. Jeżeli się zgadzasz PODPISZ

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, jako partner akcji #PolskaToChoryKraj wzięła dzisiaj udział w konferencji prasowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

Poruszaliśmy kwestie aktualnie najbardziej zaniedbane w Ochronie Zdrowia, bez których nie można ruszyć dalej. 

Mówiliśmy między innymi :

– Koniecznym wzroście finansowania nie mniejszym niż 6,8% PKB do końca 2021r. 

– Podjęciu natychmiastowych działań prowadzących do osiągnięcia średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych

– Stworzeniu jednego Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej

– Wprowadzeniu maksymalnego czasu oczekiwania na wizytę lub badanie diagnostyczne,

– Zabezpieczeniu miejsc w opiece długoterminowej i geriatrii,

– Wzroście standardów profilaktyki dziecięcej.

Powyższe postulaty wskazują krytyczną sytuację, w jakiej obecnie znajdujemy się jako pacjenci, lekarze, pielęgniarki, położne i wszyscy inni medycy. 

Tylko podjęcie natychmiastowych działań i współpraca może zapewnić zmiany. 

Zdrowie jest dobrem każdego człowieka z osobna, a także nas wszystkich jako ogółu społeczeństwa. 

Tylko stając ponad podziałami politycznymi możemy dojść do celu.

#PolskaToChoryKraj, ale razem możemy go uleczyć.

Nie pozwól, by Polska umarła…https://www.pielegniarkicyfrowe.pl/tag/polakuumierajstad/

https://polskatochorykraj.pl/

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: