Odroczenie terminu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Odroczenie terminu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

W związku z przedstawionym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych, który wydłuża okres przejściowy wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia w oddziałach pediatrycznych do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz uzasadnia odroczenie terminu trudnościami w zapewnieniu odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych, jak i interesem
społecznym, warto jest przyjrzeć się temu, czego dotyczyło Porozumienie zawarte dnia 9 lipca 2018 roku pomiędzy OZZPiP, NIPiP a Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Minister Zdrowia zapewni pielęgniarkom i położnym, pracującym w podmiotach leczniczych wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 1200 zł do 1 lipca 2019 roku, z tym, że od dnia 1 września 2018 wzrost ma stanowić nie mniej niż 1100 zł w przeliczeniu na jeden etat. Wzrost wysokości
  wynagrodzeń będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia również po dniu 31 sierpnia 2019 roku.
 • Minister Zdrowia dokona zmian w obszarze norm minimalnego zatrudnienia pielęgniarek i położnych poprzez wprowadzenie w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 – świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego) z dnia 22 listopada 2013 roku.

Minister Zdrowia zapewnił także, że od dnia 1 lipca 2019 roku równoważniki zatrudnień na łóżko zostaną podwyższone do poziomu 0,9 w oddziałach zabiegowych oraz 0,8 w oddziałach zachowawczych.

 • Minister Zdrowia zapewni wprowadzenie w życie zmian w obszarze minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach psychiatrycznych oraz leczenia uzależnień.
  Minister Zdrowia zastrzega w tym zakresie wprowadzenie rozwiązań przejściowych.
 • Minister Zdrowia zapewni realizację projektu dot. zwiększenia liczby absolwentów kierunków Pielęgniarstwa, zgodnie ze zmianą zasad przyznawania stypendiów dla studentów i absolwentów kierunków Położnictwa i Pielęgniarstwa;
 • Minister Zdrowia podejmie działania, które mają na celu wprowadzenie Porady Pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów od dnia 1 stycznia 2019 roku;
 • Minister Zdrowia podejmie działania dotyczące wprowadzenia płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 1 stycznia 2019 roku
 • Minister Zdrowia podejmie działania mające na celu zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych pełniących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej;
 • Minister Zdrowia deklaruje wolę konsultowania zmian systemowych w ochronie zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych;

Zgodnie z Porozumieniem, OZZPiP zobowiązało się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 roku, pod warunkiem realizacji postanowień, które zostały zawarte w Porozumieniu.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że w następnym roku uprawnienia emerytalne nabędą 104 000 czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych, oznacza to, że liczba pielęgniarek i położnych spadnie o prawie połowę.

Kolejne lata mogą się okazać jeszcze bardziej tragiczne, gdyż średnia wieku w zawodzie wynosi 51-52 lata.

Możemy tylko zastanowić się, w jaki sposób przełoży się tak ogromny brak wykwalifikowanego personelu na funkcjonowanie szpitali, w których już od kilku lat jest duży problem z zapewnieniem odpowiedniej liczby kadry pielęgniarskiej.

Środowisko pielęgniarek i położnych apelowało o wprowadzenie norm MINIMALNEGO zatrudnienia (zwiększenie obsady pielęgniarskiej) w oddziałach szpitalnych, przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, a za tym i podniesienia jakości opieki pielęgniarskiej, które nie może zapewnić jedna pielęgniarka opiekująca się 20-40 chorymi.

Nadmiar pracy w oddziale, dla pielęgniarek wiąże się z szybkim przemęczeniem, gorszą koncentracją, rozpraszaniem uwagi, możliwością popełnienia błędu medycznego, który może mieć tragiczne skutki jak dla pacjenta, tak i dla pielęgniarki.

Praca ponad siły doprowadza także do wypalenia zawodowego, obniżonego nastroju, a nawet depresji, które przekładają się w całości na życie prywatne.

Brak odpowiedniej liczby pielęgniarek na dyżurze bardzo często nie pozwala spełniać normy BHP dotyczącej podnoszenia pacjentów.

Pielęgniarki cierpią na poważne choroby kręgosłupa, żylaki kończyn dolnych, wiele innych chorób związanych z ciężką, odpowiedzialną i zmianową pracą, a młode pielęgniarki pracujące w oddziałach onkologicznych, czy na blokach operacyjnych często mają problem z poczęciem dziecka lub dochodzi do poronień.

Czy uda się zatem wprowadzić minimalne normy zatrudnienia do grudnia 2020
roku, skoro do tego czasu liczba pielęgniarek może się obniżyć o 44%?

Źródła:
gov.pl – Ministerstwo Cyfryzacji
nipip.pl

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Odroczenie terminu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.”

 1. Czy wzrost wynagrodzeń będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia również po dniu 31 sierpnia 2019 roku i dla pielęgniarek na umowie zlecenia?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: