Czy pielęgniarki powinny być karane za łamanie Kodeksu Etyki Zawodowej?

Czy pielęgniarki powinny być karane za łamanie Kodeksu Etyki Zawodowej?

Czy powinno się karać pracowników ochrony zdrowia za łamanie Kodeksu Etyki Zawodowej?

W ostatnim czasie nasiliła się działalność ,,ruchów antyszczepionkowych’’ wśród społeczeństwa głównie w internecie. Według socjologów działają one jak sekty, manipulują społeczeństwem.

O ile kontrowersyjne jest poparcie dla nich wśród ludzi niezwiązanych ze środowiskiem medycznym, to duży niepokój wzbudzają  pracownicy ochrony zdrowia wspierający ich działania i poglądy.

Gdy w  październiku 2018 r. podczas głosowania nad obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązkowe szczepienia dzieci 5 posłów lekarzy zagłosowało za dalszym procedowaniem  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie złożyła wniosek „o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej” wskazując, że działania posłów lekarzy w istotny sposób naruszają dobro stanu lekarskiego”.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powołaniem lekarza jest m.in. zapobieganie chorobom i obowiązek działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej zakazując propagowania postaw antyzdrowotnych. Podobne zapisy znajdują się w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, który mówi że: ,,czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też powodować szkód dla zdrowia ludzkiego’’.

Pielęgniarki i położne z czynnym PWZ powinny reprezentować nasze środowisko w nienaganny sposób zwłaszcza w sprawach szczepień ochronnych.

Tymczasem działania i wypowiedzi wielu z nich w mediach popierające ruchy antyszczepionkowe i kontrowersyjną medycynę alternatywną wpływają negatywnie na nasz wizerunek i zachęcają do zachowań antyzdrowotnych.

Czy jako pracownicy ochrony zdrowia pielęgniarki i położne oraz lekarze powinni uczestniczyć w rozpowszechnianiu pseudonaukowych teorii?

Kodeks Etyki w obu przypadkach stanowi wyraźnie – NIE!

Zainteresowanych dalszym ciągiem artykułu zapraszamy do odwiedzenia naszego blogu na stronach www.medexpress.pl

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: