Czy porada pielęgniarska będzie kolejnym martwym przepisem?

Czy porada pielęgniarska będzie kolejnym martwym przepisem?

Porada pielęgniarska zmieni rynek usług medycznych ?

Niewiele wiemy o usłudze, która z założenia, i zgodnie z logiką (?) ma usprawnić rynek usług medycznych.  

Od pewnego czasu pielęgniarki legitymujące się wyższym wykształceniem mogą kontynuować wypisywanie recept na niektóre leki zlecone przez lekarza, zaś pielęgniarki posiadające specjalizację lub tytuł magistra pielęgniarstwa mają dodatkową możliwość przeprowadzenia badania fizykalnego i zaordynowania niektórych leków. Oczywiście uprawnienia do udzielania tychże  świadczeń oprócz warunków wymienionych wyżej można uzyskać po ukończeniu kursu specjalistycznego.

Wykaz tych leków reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia kliknij na link

Kluczową sprawą jest jednak to, że na nowe zadania decydenci „zapomnieli” wyasygnować dodatkowe środki finansowe dla osób, które te świadczenia mogą udzielać.

W poradniach lekarza rodzinnego na wizytę lekarską, w celu uzyskania recept, czeka się dość długo. Jeszcze gorzej wygląda to w okresie wzrostu zachorowań, wówczas naprawdę trudno umówić się na wizytę lekarską. Nie we wszystkich placówkach praktykowane jest pozostawianie lekarzowi prowadzącemu zapotrzebowania na leki bez udziału pacjenta w wizycie.

Od kilku lat rośnie ilość osób starszych i przewlekle chorych, którzy wymagają stałej kontroli leczenia, co wiąże się z wizytą lekarską w celu uzyskania recept lub zaopatrzenia medycznego.

Dobrym rozwiązaniem dla pacjenta jest umożliwienie wypisania recept przez pielęgniarki, w celu kontynuacji przewlekłej terapii.

Oczywiście taka wizyta nie może sprowadzać się tylko do mechanicznego skopiowania recept, jak to sobie niektórzy wyobrażają.

Zainteresowanych dalszym ciągiem artykułu zapraszamy do odwiedzenia naszego blogu na stronach www.medexpress.pl  

                                                                                                                                                                                                        Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: