,,Matki pakietu Szumowskiego ” działania – pismo do dyrektora

,,Matki pakietu Szumowskiego ” działania – pismo do dyrektora

Witam, dziś w cyklu „Matki pakietu Szumowskiego”

Publikujemy wersje pisma do pracodawcy.

 

Krok 1 z naszych działań.

Pismo do pracodawcy.

Proszę pamiętać, by sformatować tekst do formy pisma.

Poniżej przestawiamy 3 wersje tekstu.

Należy pisać do pracodawców! Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: biuro@pielegniarkicyfrowe.pl

 

Indywidualne:

 

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie został włączony do mojego zasadniczego wynagrodzenia dodatek  przyznany na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. Poz. 1681.

Przebywam na urlopie macierzyńskim i dotychczas przyznana kwota była wypłacana jako dodatek do pensji.. Od tego dodatku były naliczane odtrącenia na ZUS i US.

Ponadto zwracam się z prośbą o przeliczenie wymiaru zasiłku zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa art 41ptk 1.

Proszę o wyjaśnienia w terminie ustawowym i  liczę na pozytywne podejście do mojej sytuacji.

Z poważaniem…”

 —————

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie mojej sytuacji płacowej.

Jestem pracownikiem szpitala zatrudnionym na umowę na czas nieokreślony na stanowisku położna.

Od dn. 01.07.2018r przebywam na zwolnieniu chorobowym spowodowanym przebiegiem mojej ciąży. Przez ten okres otrzymywałam wpłatę na konto wysokości średniego wynagrodzenia. Dodatkowo otrzymywałam przelew z tytułu dodatku dla pielęgniarek i położnych w kwocie 500 zł.

Z dniem 01.09.2018 pozbawiono mnie powyższego dodatku, o czym dowiedziałam się dopiero dnia 10.10.2018 w dniu otrzymywania świadczenia chorobowego.

Przypuszczam, iż powyższa zmiana ma związek z nowym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. Poz. 1681, wydanym na mocy porozumienia Ministra Zdrowia z NIPiP, OZZPiP oraz prezesem NZF z dnia 09.07.2018 r.

W związku z zaistniałą sytuacją chciałabym uzyskać od Państwa odpowiedź, czy, kiedy i w jakiej formie będę otrzymywała powyższe świadczenia pozostając na zwolnieniu chorobowym.

Proszę również o ponowne  przeliczenie wymiaru zasiłku zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa! art 41ptk 1. Z poważaniem…”

Wersja związkowa, bądź grupowa.  Tytułowane: Do dyrektora […]

„ Zakładowa Organizacja Związkowa PiP w (tu nazwa placówki) zwraca się z prośbą o pochylenie się nad problemem pielęgniarek i położnych, których z dniem 01.09.2018 obniżono wynagrodzenie/zasiłek o kwoty (tu Wasze kwoty). Z naszych danych wynika, iż ten problem dotyczy (tu ilość osób), które przebywają na długotrwałym zwolnieniu chorobowym lub z kodem B.

 Wynagrodzenie pracownika w owej sytuacji podlega szczególnej ochronie i jego ewentualne obniżenie przez pracodawcę może dokonać tylko zgodnie z przepisami prawa pracy.

Wprowadzając zmiany, nie powinno się zapominać o zasadach uprzywilejowania pracownika w w/w sytuacji. Po wprowadzeniu w życie w naszym szpitalu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Poz. 1681, sytuacja materialna owych osób uległa gwałtownemu pogorszeniu.

W związku z powyższym, jako organizacja, która ma obowiązek ustawowy polegający na obronie interesów pracowników, zwracamy się z prośbą o kontynuowanie wypłat środków, które były wypłacane do dnia 1.09.2018, aby osoby nie świadczących z różnych przyczyn pracy nie były traktowane niesprawiedliwie.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa art 41ptk 1na.”

 

Można zaznaczyć, jak wyżej, że skoro były od dodatku „Zembalowego” odtrącane składki ZUS i do US, to należy jeszcze raz przeliczyć „wymiar podstawy zasiłku”. Ponadto trzeba działać dwutorowo, udać się także do związku zakładowego i wymagać wsparcia, udać się, czy dzwonić do prawników w izbach. Oni są dla nas. Oprócz tego, należy pisać pisma indywidualnie.

 

Tu lista prawników.

Lista PRAWNIKÓW Z IZB z całej Polski dla Pielęgniarek i Położnych

Proszę pamiętać, że to są tylko wzory. Mam nadzieję, że Wam coś pomogą.

Już wkrótce KROK 2…

Proszę zostaw odpowiedź

4 komentarze do wpisu „,,Matki pakietu Szumowskiego ” działania – pismo do dyrektora”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: