Co pielęgniarka powinna wiedzieć podpisując aneks do umowy na tzw. „pakiet Szumowskiego”

Co pielęgniarka powinna wiedzieć podpisując aneks do umowy na tzw. „pakiet Szumowskiego”

Witam, dziś w cyklu „PRZEMYŚLENIA WŁASNE”

Krótki „PORADNIK OBSŁUGI DYREKTORA!”,

Czyli, co w praktyce pielęgniarka powinna wiedzieć podpisując aneks do umowy na tzw. „pakiet Szumowskiego”  😉

Pielęgniarko! Ucz się na cudzych błędach!

Wiedza to podstawa, czytaj… czytaj, a jak nie rozumiesz, to niech koleżanka przeczyta… Dalej nic? Ok , to nie wstyd, od tego są prawnicy (dostępni w Okręgowych Izbach Pielęgniarskich) – link do znanych nam prawników izbowych

 http://www.pielegniarkicyfrowe.pl/2018/06/20/lista-prawnikow-z-izb-z-calej-polski-dla-pielegniarek-i-poloznych/ 

wraz z dniami i godzinami przyjmowania. 

Ale wiedza to podstawa!

I.

Tzw. Rozporządzenie MZ oparte na Porozumieniu z NIPiP i OZZPiP oraz NFZ, właśnie wchodzi w życie i dyrektorkowie planują,  jak zwykle kombinować, więc nie daj się zbyć.

 

Na podstawie komunikatu NFZ :

„Świadczeniodawca/dyrektor/kierownik ma obowiązek:

  1. Przekazać kolejną informację na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;
  2. Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne;
  3. Obowiązek ten nie dotyczy świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
  4. Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 października 2018r.;
  5. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 października 2018r.
  6. Przypominamy, że zgłoszona przez Państwa liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS, czy KRUS).

Informujemy wszystkich Świadczeniodawców, że w portalu wymiany informacji SZOI została już udostępniona funkcjonalność umożliwiająca wywiązanie się z obowiązku o którym mowa w niniejszym komunikacie.”

 

Po mojemu to będzie tak 😉

Twój dyrektor ma obowiązek przekazać informację o stanie zatrudnienia na dzień 1.10.2018 i ma się z tego wywiązać za pośrednictwem portalu SZOI do 14 października 2018.

Liczba etatów musi się zgadzać z danymi zgłaszanymi do ZUS.

Pamiętajcie, że musimy patrzeć na ręce dyrektorom… oni są dla nas!

Kolejna część „PORADNIKA OBSŁUGI DYREKTORA”

Już wkrótce … Bo na raz to za długo

Źródło: www.nfz-szczecin.pl

Pozdrawiam

Kasia Kowalska

Proszę zostaw odpowiedź

3 komentarze do wpisu „Co pielęgniarka powinna wiedzieć podpisując aneks do umowy na tzw. „pakiet Szumowskiego””

  1. Bardzo dziękuje za info .Tak bywa w Polsce. ciąlge jestem zatrudnona w opiece długoterminowej na etacie umowa zlecenie a gdzie dla mnie prawo godnoŚCi s i szAcunku do pielęgniarki .Wstyd ,Że najtańszym kosztem pracuje i ciągle nie taK jak powinno być.Mimo ,Że mam studia i prawie jestem po specjalizacji dalej ktoś chce PASYWNIEZARABIAĆ na tych biednych upakRZANYCH PIELĘGNIARKACH ,KTÓRE TRAKTUJRE SIĘ JAK NIEWOLNIKÓW PRACY

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: