Wspólne propozycje zmian opracowane przez SPC trafiły na stół. Zobacz!

Zarząd Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe został zaproszony na spotkanie przez przewodniczącą  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego p. Krystynę Ptok oraz prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych p. Zofia Małas.

Dwa tygodnie temu poprosiliśmy Pielęgniarki i Położne, by spisały swoje propozycje zmian w funkcjonowaniu NRPiP oraz OZZPiP, dodaliśmy też swoje.

Korzystając z okazji, Zarząd w składzie: Katarzyna Kowalska, Joanna Lewoniewska i Piotr Romanowski, przekazał  NRPiP i OZZPiP oczekiwania środowiska Pielęgniarek i Położnych.

Mamy jasno sprecyzowane oczekiwania.

Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Przede wszystkim mentoring! Nie autorytaryzm!

 1. Pomoc prawna w nowej odsłonie – skrzynka „ALERT”, dyżury prawnicze pod telefonem na Skype, dla całego kraju (w dobie informatyzacji spokojnie można sprawdzić prawo do wykonywania zawodu i potwierdzić tożsamość pielęgniarki i położnej).
 2. Dostęp do bazy wiedzy umieszczony na jednej głównej stronie Izb, po zalogowaniu się ( loginem np. nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL)
 3. Gwarancja poczucia przynależności do samorządu, w chwili obecnej kadra zarządzająca (potwierdzone badania) oraz sam obraz „osób wpływowych” włącznie z oddziałowymi sprawia, że młoda kadra czuje się odseparowany (warsztaty z komunikacji, mediacji, asertywności, kontakty z psychologami).
 4. Gwarancja korzyści ekonomicznych, szeroko zakrojona pomoc osobom w trudnych sytuacjach losowych, doradztwo w zakresie ekonomicznym, warsztaty z księgowości, ekonomii, prawa, pozyskiwania środków Unii Europejskiej (musimy uczyć młodych przedsiębiorczości).
 5. Ujednolicenie refundacji kursów i opłat za specjalizację (wpływ na zmniejszenie kosztów i weryfikację programu nauczania). Nacisk na specjalizacje „ministerialne”.
 6. „Otoczenie” – wzmacnianie pozycji Samorządu, poprzez budowanie prestiżu każdego członka, Samorząd to pielęgniarki i położne. Prestiż budowany poprzez ujednolicenie wizerunku pielęgniarki (przypinki wyprodukowane przez firmę jubilerską w srebrze lub złocie z czepkiem pielęgniarskim lub położniczym na „pin”, jak amerykańskie wersje), wprowadzenie przepisów, zaleceń, wymogów dotyczących odzieży medycznej składów materiałów. Audyt w placówkach medycznych, czy pielęgniarki i położne mają zapewnioną odzież ochronną i jakiej jakości jest ta odzież.
 7. Wzmacnianie samooceny i możliwości rozwojowych członków – innowacyjność. Nadawanie nowych kierunków w badaniach naukowych. (Nagroda królowej „Sylwii” za pudełko pamięci jest tylko potwierdzeniem stagnacji polskiego pielęgniarstwa.)
 8. Organizowanie kampanii edukacyjnej dla społeczeństwa uświadamiającej założenia współczesnego pielęgniarstwa, nasz wizerunek obecnie bardzo cierpi.
 9. Możliwości wymian studenckich, wyjazdy do innych krajów.
 10. Zmiana organizacji OIPiP w podejmowaniu działań, walne zgromadzenia powinny być ograniczone do minimum, spotkania online, strefa członka, jak w OZZPiP, głosowania otwarte za potwierdzeniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP. Modernizacja komunikacji, wyjście do środowiska, badania ankietowe, ujednolicenie biuletynów i spersonalizowanie do tańszych wersji.
 11. Zwiększenie wiarygodności władz samorządu. Tylko zapewnienie poczucia „sprawczości” daje potwierdzenie słuszności wyborów naszych liderów. Konsultacje społeczne.
 12. Obrona przed konkurencją, przed niekorzystnymi przepisami prawa, tworzenie wraz z ministerstwem prawa o kierunku zgodnym z naszymi interesami. Dbanie o członków w formie opinii i wyjaśnień sprzecznych przepisów, utworzenie banku pytań i odpowiedzi.
 13. Ułatwienie dostępu do informacji. Zadbanie o przejrzystość finansową wszystkich Okręgowych Izb. Sprawozdania z ubiegłych lat ogólnie dostępne każdej z Izb na jednej głównej stronie. Przejrzystość finansów Izb po sprawie z WOIPIP, jako główny powód utraty zaufania do Izb, które trzeba odbudować.
 14. Pomoc wracającym pielęgniarkom do zawodu: zniesienie wolontariatu, ujednolicenie długości odbywanego stażu do 3 miesięcy. Zadbanie, by szkolenia przebiegały prawidłowo, by pielęgniarki nie były wykorzystywane do zadań pomocniczych, a właściwie szkolone.
 15. Wpływ na dyrekcje placówek, by była krótsza kadencyjność kadr zarządzających w placówkach.
 16. Zalecenie obowiązku umieszczania w placówkach informacji o ochronie prawnej pielęgniarek i położnych, jako funkcjonariuszu publicznym.

Do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:

Przede wszystkim mentoring ! Nie autorytaryzm !

 1. Ochrona przed konkurencją i innymi zawodami wchodzącymi w nasze kompetencje, ochrona i natychmiastowe, głośne manifestowanie sprzeciwów z niekorzystnymi przepisami.
 2. Doradztwo personalne, wsparcie psychologiczne, nawet finansowe swoich członków w sytuacjach kryzysowych.
 3. Utworzenie siatki płac w szpitalach, informowanie członków, w których placówkach są wyższe wynagrodzenia.
 4. Analizowanie, w których miejscach kraju dochodzi do ‘zmowy’ dyrektorów (utworzenie odpowiedzi dla pielęgniarek i położnych, jak sobie z nią poradzić).
 5. Dążenie do „uświadomienia” publicznego interesu naszego środowiska.
 6. Zwiększenie wiarygodności władz. Tylko zapewnienie poczucia „sprawczości” daje potwierdzenie słuszności wyborów naszych liderów. Konsultacje społeczne.
 7. Obrona przed konkurencją, przed niekorzystnymi przepisami prawa, tworzenie wraz z Ministerstwem prawa o kierunku zgodnym z naszymi interesami. Dbanie o członków w formie opinii i wyjaśnień sprzecznych przepisów, utworzenie banku pytań i odpowiedzi.
 8. Odcięcie władz związkowych danych placówek od uzależnienia finansowego od dyrekcji zakładu, by uniemożliwiło to tworzeniu się „układów” z dyrekcjami placówek, co obecnie często ma miejsce.
 9. Związki, skoro działają w imieniu całego środowiska począwszy od punktowej (w konkretnej placówce) na makro działalności (w skali kraju) nie powinny ukrywać jakichkolwiek działań przed osobami, które do organizacji nie przynależą, tłumacząc ten fakt, że nie są członkami.

Spotkanie odbyło się 24.07.2018.

Odpowiedzi, które SPC zadało w sprawie Porozumienia z Ministrem Szumowskim o oraz sytuacji w Izbach Warszawskich opublikujemy w ciągu kilku następnych dni.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: