Który związek zawodowy stoi po stronie pracodawców, a nie pracowników ?

Który związek zawodowy stoi po stronie pracodawców, a nie pracowników ?

Pielęgniarki jednoczą się w wielu związkach. Oprócz najliczniejszego, OZZPiP, działają jeszcze inne centrale związkowe. Jednym z nich jest Związek Zawodowy „Solidarność”.

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Związku Solidarność, nie zgadzając się na fakt podpisanego porozumienia dokonanego po kilkumiesięcznych negocjacjach  pomiędzy NRPiP, OZZPiP a NFZ i Ministerstwem Zdrowia, wzywa wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji Krajowych do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Naszym zdaniem, jest to bardzo niebezpieczne. Związek Zawodowy „Solidarność” wyraźnie wzywa do buntu i do wyjścia na ulicę swoich członków, w tym również Pielęgniarki i Położne.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, reprezentujące Pielęgniarki i Położne, pracujące w każdym zakątku Polski i świata, nie zgadza się, by Związek Zawodowy „Solidarność”, mający marginalną ilość członków, podejmował w imieniu wszystkich Pielęgniarek jakiekolwiek decyzje, które zaostrzają dialog, sprowadzając go do poziomu ulicy.

Przypominamy, Pani Maria Ochman ( wyksz. socjolog ), w swojej wypowiedzi broni pracodawców, nie pracowników. Cytuję ,,[ …] porozumienie[ono] będzie uderzało bezpośrednio w pracodawców .‘’

Należy przypomnieć przede wszystkim że Porozumienie w sprawie tzw. ,,pakietu Szumowskiego ‘’ to nie podwyżka dla naszych zawodów. To przesunięcie środków.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe  głośno mówimy: „nie zgadzamy się, by Związek Zawodowy „Solidarność” w tak  nierozważny sposób decydował o ustaleniach finansowych wszystkich pielęgniarek skupionych w Samorządzie pielęgniarskim.”

Uważamy, iż inne formy presji równie dotkliwe dla decydentów są lepszym rozwiązaniem, a protest uliczny, w naszym odczuciu, to sposób ostateczny.

My, Pielęgniarki i Położne, mamy nadzieję, że Z. Z. „Solidarność” wycofa się ze swoich kroków, a przynajmniej wcześniej skonfrontuje je z oczekiwaniami środowiska Pielęgniarek i Położnych.

Pamiętajmy, Związek Zawodowy ma bronić interesów pracownika, nie pracodawcy.

 

Piotr Romanowski

członek Zarządu

 

źródła wypowiedzi:

: http://www.medexpress.pl/solidarnosc-wzywamy-wszystkich-do-rozpoczecia-przygotowan-do-ogolnopolskiej-akcji-protestacyjnej/71143

http://www.medexpress.pl/jutro-przedstawimy-szczegoly-ws-protestu-zawodow-medycznych/71154

 

Foto: licencja

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
You are free:

  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work

autor: Alina Zienowicz

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Który związek zawodowy stoi po stronie pracodawców, a nie pracowników ?”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: