Zarobki Pielęgniarek i Położnych – Raport Stowarzyszenia

Zarobki Pielęgniarek i Położnych – Raport Stowarzyszenia

Sprawdziliśmy ile tak naprawdę zarabiają Pielęgniarki i Położne!

Prawdziwe realne wynagrodzenia Pielęgniarek i Położnych mocno odbiegają od
informacji   podawanych ostatnio przez media.

Ani słynny dodatek Ministra Zembali,  ani Ustawa o Minimalnych Wynagrodzeniach
w Ochronie Zdrowia  (—> patrz  Informacja prasowa ) nie odwróciły tego trendu.
Wobec stałego wzrostu minimalnych wynagrodzeń w Polsce, raczej nie ma szans na
stały wzrost   zarobków   i   powolne   ,,dociągnięcie”   do   uposażenia   naszych koleżanek w rozwiniętych krajach europejskich.

( źródło: http://nursingcee.blogspot.com)

Tymczasem, głównym powodem zapaści w polskim pielęgniarstwie są bardzo niskie uposażenia i często złe warunki pracy.
Powodów jest dużo, ale nie ukrywamy, że brak perspektyw godnego życia za 1 pensję jest przyczyną braku pielęgniarek.

    Ostatnio można zaobserwować manipulacje medialne, że pielęgniarki w Polsce zarabiają bardzo dobrze, pojawia się ,,wysyp” informacji o wysokości zarobków pielęgniarki. Podane kwoty są nieprawdziwe i wyraźnie skierowane do społeczeństwa. Środowisko pielęgniarskie przecież doskonale wie, ile pieniędzy pojawia się na kontach bankowych za miesiąc pracy w placówce ochrony zdrowia.

                 Cieszą oddolne akcje pokazywania sobie pasków, lecz nie wychodzą one poza krąg pracowników medycznych, chyba, że zainteresują się tym dziennikarze, jak w linku poniżej.

Kurier Lubelski

Przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie internetowe metodą sondażu diagnostycznego  z  użyciem kwestionariusza ankiety i zapytaliśmy pielęgniarki/rzy i położne o zarobki brutto, czyli o podstawę wynagrodzenia. Udział w badaniu wzięło 457 czynnie pracujących pielęgniarek i położnych

W raporcie nie  uwzględniamy tzw. dodatków, gdyż nie są one powszechne. Wynikają one z indywidualnych umów między zatrudnionymi pielęgniarkami a pracodawcą i nie powinny być uwzględniane w zbiorczych raportach.

 

Wypłacanie dodatku tzw. „Zembali”, również wygląda różnie. W dużej ilości szpitali dyrekcje po prostu włączyły ten dodatek do podstawy, by wyrównać zarobki do najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 08.06.2017r. (sic!).

Jest   to  więc  jedynie  propagandowy  trik,  źle   wprowadzony,  nic  nie  zmieniający, a jedynie przekazujący społeczeństwu fałszywą informację o dochodach Pielęgniarek.

Niestety ludzie porównują swoje zarobki nie wchodząc w szczegóły, jakim kosztem oraz w jakich warunkach praca jest wykonywana.

Dlatego też, uważamy, że najbardziej wiarygodne są zarobki brutto i to one przekazują prawdziwy obraz  wysokości naszych pensji.

Odnosi się to również do badań dochodów innych grup zawodów specjalistycznych.

Wyniki naszych badań mocno różnią się od raportów podawanych przez lokalne władze odpowiedzialne za podległe im jednostki Ochrony Zdrowia ( Informacja o zarobkach Pielęgniarek na Podkarpaciu – źródło własne oraz lokalne ) , dane z Ministerstwa Zdrowia
( źródło Polityka Zdrowotna ) czy  GUS ( GUS ).

Wykres 1 . Porównanie danych o podstawowym uposażeniu Pielęgniarek ze źródeł podanych powyżej

Źródło:badania własne

 

Na powyższym wykresie widać  duże rozbieżności.

Jeszcze ciekawsze są wyniki, jak przeanalizujemy najniższe podane nam dochody.

Jak wszyscy wiemy, kwoty uśrednione nic tak naprawdę nie mówią. Przy zarobkach tak dużej grupy zawodowej,  dysproporcje w zarobkach nie są wysokie jak w pozostałych grupach zawodowych. Tylko w przypadku 5 % Pielęgniarek i Położnych dochody przekraczają 4000 zł brutto.

Wykres 2. Zróżnicowanie dochodów najniższych i najwyższych wśród ankieterów

Źródło:badania własne

Za to 25 % badanych deklaruje uposażenie zasadnicze równe lub mniejsze niż
1900 zł brutto ( ! ).

Mediana dochodów wśród 5 % pielęgniarek najlepiej zarabiających = 4290 zł

Mediana dochodów wśród 5 % pielęgniarek najgorzej zarabiających = 1725 zł

Widać wyraźnie, że osoby, czy instytucje, które liczą dokładnie dochody grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, posługują się danymi w sposób wybiórczy, podając średnią, a nie medianę ( GUS, Ministerstwo Zdrowia ) lub dodając dodatki, które są wypłacane tylko dla niewielkiej części spośród 284 tys. Pielęgniarek.

 Ciekawe wyglądają wykresy obrazujące stosunek zarabiających poniżej minimalnego wynagrodzenia  ( Minimalne wynagrodzenie podane 1 I kwartale 2018 roku – 2100 zł – Monitor Polski) do osób zarabiających powyżej średniej krajowej  ( Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 r. wyniosło 4588,54 zł ).

 

Wykres 3. Wśród ankietowanych 457 osób tylko jedna dostaje średnią pensję wg. definicji podanej powyżej

       Źródło: badania własne

Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a tylko takie objęliśmy badaniem.

Wniosek jest prosty. By być zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, pracodawcy do pensji zasadniczej podawanej brutto doliczają dodatek „Zembali”, który jest ekstra dodatkiem do pensji  ,,wywalczonym” na mocy porozumienia Ministra M. Zembali, Prezesa NFZ i przedstawicieli samorządowych pielęgniarek i położnych i wypłacany jest po podwójnym ubruttowieniu (!). 

Wykres 4. Stosunek procentowy liczby pielęgniarek posiadających uposażenie poniżej minimalnego do pielęgniarek zarabiających powyżej średniej  wyliczonej za 2018 rok na podstawie raportu GUS za pierwszy kwartał 2018 roku.

Źródło: badania własne

Mediana tego 1 %  jest jeszcze bardziej dobijająca – tylko jedna koleżanka z grupy 457 Pielęgniarek zarabia więcej niż 46oo zł.

Porównanie wysokości średniego uposażenia przedsiębiorstw jest jak już napisałem, jest niewiele mającego wspólnego z rzeczywistością informacją. Ale w zderzeniu ze średnią zarobków pielęgniarek wygląda źle i wyraźnie obrazuje, jak wyceniana jest praca pielęgniarek w Polsce. Szczególnie, że wśród płac pielęgniarek nie ma kominów finansowych, które mocno fałszowałyby rzeczywistą średnią, co widać przy porównaniu średniej z medianą.

 

Wykres 5. Porównanie tzw. średnich.

Podsumowanie

( Minusy i plusy ekspertyz płacowych )

Mediana części wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wraz z dodatkami za szkodliwość pracy ( oficjalnie nazywa się to ,,praca nocna”, ,,dyżury świąteczne” ) to ok. 2500 zł netto.

            Proszę  pamiętać,  że pielęgniarki i położne  to osoby odpowiedzialne za ludzkie zdrowie i życie. Ich praca wymaga wysokich kwalifikacji, ogromnego skupienia, dostosowania się do  wielu skomplikowanych procedur. To osoby, które codziennie stykają się z bólem, cierpieniem, śmiercią, a zawsze z chorobą i bardzo trudnymi sytuacjami. 

Od   tego,  czy  przekonamy  absolwentów  pielęgniarstwa  oraz  same  pielęgniarki, że w Polsce jest przyszłość dla pielęgniarstwa, zależy nasz los – Mój i Twój Szanowny Czytelniku.

Brak wykształconej i chętnej do pracy kadry pielęgniarek i położnych to śmierć społeczeństwa.

I nie jest to problem wyłącznie placówek ochrony zdrowia i ich organów założycielskich, czy nawet dla polskiego rządu – to nasz wspólny problem, problem wszystkich obywateli.

 

 

 

 

 

Dalsza część zdjęć prawdziwych pasków z wypłatami 

 

Wszystkie dane o zarobkach zebrane z poszanowaniem prawa, a w szczególności Rozporządzenia o Ochronie Danych  2016/679 (RODO).
Na serwerach Stowarzyszenia przechowujemy jedynie dane niezbędne do odbioru i analizy danych do nas przekazanych. Jeśli osoba, która miała z nami kontakt drogą mailową, czy przez ankietę wygenerowaną na naszej stronie, nie chce by Stowarzyszenie było w posiadaniu informacji o jej urządzeniu ( zbieramy tylko numer IP i nazwę sieci, z której dana osoba korzystała ), administrator ma obowiązek usunąć te dane z naszych zbiorów.
Bardzo proszę pamiętać, że bez pewnych danych , kontakt ludzi przez sieć będzie mocno utrudniona, a wielu przypadkach po prostu niemożliwa. 
Administratorem danych w Stowarzyszeniu Pielęgniarki Cyfrowe jest Piotr Romanowski – członek zarządu

autor:

Piotr Romanowski

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

2 komentarze do wpisu „Zarobki Pielęgniarek i Położnych – Raport Stowarzyszenia”

  1. Dokładnie, takie są realne płace pielegniarek. Najgorzej jest w małopolsce i ścianie wschodniej. Na tylke wycenia się opiekę nad ludzkim zdrowiem i życiem. W normalnych krajach jak USA pielegniarki są w pierwszej 10tce najlepiej zarabiających zawodów zaraz kolo prawników. U nas jesteśmy wykształconymi niewolnikami. Co więcej społeczeństwo nie rozumie że im lepiej wykształcona kadra tym lepsza opieka. Oni chcą powrotu liceow i utożsamiaja nasza pracę z bezrefleksyjnym wykonywaniem zleceń lekarskich. Można się załamać jaki obraz dominuje w społeczeństwie. Stąd niskie zarobki i określenia typu siostro….

  2. Ten komentarz jest tendencyjny i podszyty obraźluwymi aluzjami do pielęgniarek z liceów medycznych. A nazywenue nas sostrami nie ma na celu nas obrarzać. To nazwa zwyczajowa. Na tej samej zasadzie do nauczycieli w liceach i innych szkołach mówimy,, pani profesor,,. Chidź profesorami nie są.

Pozostaw odpowiedź Katarzyna Anuluj pisanie odpowiedzi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: