Pieniądze dla pielęgniarek są….z ich własnych pieniędzy!

Pieniądze dla pielęgniarek są….z ich własnych pieniędzy!

Niezłym sprytem wykazał się dyrektor Szpitala w Mielcu

Spór w Mieleckim Szpitalu, jak w większości szpitali, nie zaczął się od masowych zwolnień chorobowych – jak chcą to przedstawić mediom i obywatelom włodarze szpitali.
Od kwietnia tego roku trwa spór zbiorowy Związków Zawodowych z dyrekcją Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
W dniu 5 lipca podczas rozmów z personelem pielęgniarskim dyrektor zaproponował podwyżkę w wysokości 400 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego ….przesuniętą z transzy dodatku Zembalowego, a pochodne byłyby wypłacane z budżetu szpitala.
Propozycja została odrzucona przez personel.

W dniu 6 lipca br. rozpoczęły się mediacje w sprawie trwającego od kwietnia br. sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi.

Tutaj parę słów wyjaśnienia.

Wynagrodzenie zasadnicze jest najważniejszą częścią opłaty za wykonaną pracę. Nie jest równoznaczne z minimalnym wynagrodzeniem, o tym za chwilę.

Obok wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi wypłacane są:
  • Dodatki, np. za szczególne warunki pracy ( zmianowa, nocna itd.), wysługa lat
  • Premie, nagrody i wyróżnienia.

. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wraz z dodatkami i innymi świadczeniami nie może być niższe, niż wynagrodzenie minimalne w gospodarce narodowej, które jest określane co roku przez Ministra Pracy. Nie można jednak utożsamiać wynagrodzenia minimalnego z wynagrodzeniem zasadniczym, ponieważ są to dwa odrębne pojęcia.

Z kolei ,, pochodne ” to   składki społeczne obciążające płatnika, składki na FP i FGŚP, czyli koszty pracodawcy.
Składki pracownika, składki zdrowotne i podatek mieszczą się w wynagrodzeniu brutto.

Źródła:

  1.  Wiadomości lokalne

2.  Kodeks Pracy art. 78 § 2

3.  Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.

Użyte zdjęcie CC BY-SA 3.0, Link

 

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Pieniądze dla pielęgniarek są….z ich własnych pieniędzy!”

  1. Dziewczyny kiedy lekarze odeszli od pacjentów i dali wypowiedzenia pieniądze się znalazły i nie było takich cyrkow a wam ciągle obiecywał i guzik z tego wyszło nie dajcie się wykiwac walcz ie do osiągnięcia tego co wam się należy my pacienci jesteśmy z wami całym setcem

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: