Pielęgniarki Cyfrowe wspierają Pielęgniarki z Choroszczy!

Pielęgniarki Cyfrowe wspierają Pielęgniarki z Choroszczy!

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe całym sercem wspierają Pielęgniarki z Choroszczy.

O zdrowie trzeba zadbać. Teraz jest najlepszy ku temu czas.

Z uwagi, iż szpital nie ma własnego rzecznika prasowego, a po licznych próbach połączenia telefonicznego z Panem Dyrektorem dostaliśmy informację, że Pan  Dyrektor nie będzie wypowiadał się w sprawie zwolnień lekarskich pielęgniarskich.

 

W geście poparcia Nasze Stowarzyszenie wysłało do Szpitala oświadczenie – do zapoznania się poniżej

                                                          OŚWIADCZENIE

 

 

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe z całą mocą popiera pielęgniarki
z Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w ich staraniach o podniesienie płac oraz polepszenia warunków pracy w postaci:

– zakazu pracy na jednoosobowym dyżurze, co stanowi realne zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i personelu, a jest praktykowane w szpitalu w Choroszczy;

– zastosowania się do zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dot. wydawania pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych (np. wody podczas upałów);

– umożliwienia pielęgniarkom zmiany oddziału na ich wyraźną prośbę, np. w sytuacji, gdy pielęgniarka z uwagi na wiek nie jest już w stanie wykonywać niektórych ciężkich czynności;

–  wprowadzenia dyżurów medycznych dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem;

– objęcia pielęgniarek opieką okulistyczną oraz zalecenia kontroli wzroku podczas badań okresowych, w związku z częstą pracą przy komputerze;

– zatrudnienia opiekunów medycznych .

 

Ponadto chcemy zaznaczyć, że pieniądze nie rozwiązują wszystkich problemów naszej grupy zawodowej. Braki w obsadzie dyżurów są rażące i nie do zaakceptowania. Wzywamy do działań na rzecz zwiększenia ilości pielęgniarek na dyżurach i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi.

 

Z wyrazami szacunku

Ewelina Tymoszuk

Dział Public Relations

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: