Co się stanie 4 grudnia?

Co się stanie 4 grudnia?

prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, p. Katarzyna Kowalska

Im bliżej do 4 grudnia, do dnia, w którym Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, mała nowa, ale prężnie rozwijająca się społeczność zawodów pielęgniarek i  położnych ( obojga płci ) ogłosiły swoją akcję informacyjną #jedenetat, zaczęły się skomasowane ataki na nasze środowisko.

Zaczęło się od wpisów na facebooku z kont powstałych tylko po to, by podważyć naszą jedność. Zarzucano nam ,,robienie kariery ” pod szyldem organizacji non profit. Niektórzy dziennikarze wyraźnie szukają też sposobu ,,wybicia się na proteście” pielęgniarek, co nie raz miało miejsce.

Tak, Izby Pielęgniarskie wycofały się ,, po angielsku ” z informowania o naszej akcji, mimo, że dwa lata temu same promowały wielką ogólnopolską kampanię pod nazwą ,, Ostatni dyżur”. Na kampanię poszły naprawdę duże środki, jednak bez wsparcia organów decyzyjnych była to para puszczona na pusty peron, a nie w tłoki lokomotywy.

Związki Zawodowe dłuższy czas milczały. Dopiero, przyciśnięte przez jeden z większych branżowych medycznych portali Rynek Zdrowia, pani przewodnicząca 2 dni przed ogłoszoną dwa miesiące wcześniej akcją informacyjną potwierdziła zasadność naszych działań.

 

Jak powiedziało się A, trzeba powiedzeć B.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

skoro uważa Pani, że skuteczniejsza byłaby akcja trwająca przez miesiąc, zróbmy razem akcję przez jeden tydzień. Nie możemy pozbawiać dodatkowych dochodów naszych koleżanek na tak długo. Ale tydzień jest realny.

Mamy nadzieję  na wspólne działanie.

Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: