Odmowa wykonania Zabiegów pielęgniarskich przez personel medyczny

Odmowa wykonania Zabiegów pielęgniarskich przez personel medyczny

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować pracę naszej koleżanki –

mgr pielęgniarstwa Magdaleny Anton

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją pracą z innymi. To MY WSZYSCY tworzymy Nowoczesne Pielęgniarstwo!

Przypominam, ż prawa autorskie należą do p. Magdaleny.

Kopiowanie, dzielenie się jej pracą jest dozwolone WYŁĄCZNIE za jej wiedzą i zgodą.

Kwestia odmowy wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

przez personel medyczny

Mgr pielęgniarstwa Magdalena Anton

 

Cel badań, metoda badań, badana grupa

Celem badania jest zebranie opinii studentów pielęgniarstwa i pracowników szpitala na temat odmowy wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych niezgodnych z ich sumieniem.

Metoda: sondaż diagnostyczny, technika: ankieta, narzędzie: autorski kwestionariusz.

Grupą badawczą byli studenci pielęgniarstwa (119 osób) w wieku 19-29 i personel szpitalny (33 osób) w wieku 36-54. Staż pracy personelu medycznego wynosi 11-35 lat. Badani byli wyznania katolickiego (128) i protestanckiego (1). Było kilku agnostyków (3) i ateistów (4). 16 osób nie chce ujawniać swojej wiary.

 

%d bloggers like this: