Dorota Kowalska – ekstremalnie w pielęgniarstwie, Pielęgniarka Systemu cz.I

Pielęgniarka ekstremalnie…czyli

Pogotowie, ambulans, karetka. A kto w środku?

Dziś przedstawiamy sylwetkę pielęgniarki systemu, naszego członka Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, Pani Doroty Kowalskiej.

Przedstawiamy rys zawodowy naszej bohaterki, sami zobaczcie.

W mniemaniu większości społeczeństwa w „karetce jeżdżą” lekarze i sanitariusze. Sanitariuszy nie ma już od wielu lat, lekarzy też jest coraz mniej. Są natomiast pielęgniarki lub pielęgniarze systemu i ratownicy.

Personel wyszkolony do wykonywania medycznych czynności ratunkowych u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Pielęgniarka systemu

czyli taka, która spełnia warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym).

 

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 28.02.2017r. pielęgniarki systemu są grupą o największej samodzielności w ramach pielęgniarstwa.

Już jutro ukaże się cz.II  poświęcona Pielęgniarce Systemu, a tam:

  • Lista leków i czynności medycznych wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarkę systemu, bez zlecenia lekarskiego
  • O wysokospecjalistycznych czynnościach i możliwości korzystania z telemedycyny przez pielęgniarkę systemu
  • A także o radościach i smutkach wynikających z charakteru pracy pielęgniarki systemu

Zapraszamy!

Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych

%d bloggers like this: