O nas / about us

/english version below/

         Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe jest odpowiedzią na niezadowolenie naszych grup zawodowych (Pielęgniarek i Położnych) w obliczu niszczących nasz zawód działań oraz zaniedbań.

              Przy braku dialogu z każdej ze stron,  MY PIELĘGNIARKI CYFROWE zaczniemy zmianę. Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość.. Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam SZACUNKU. Interesuje nas realna zmiana warunków pracy oraz ze szczególnym naciskiem na nasze bezpieczeństwo oraz naszych pacjentów. Chcemy odczarować płace pielęgniarek i położnych, to jest najważniejszy problem, który spychany przez wiele lat na plan dalszy doprowadził do głębokiego kryzysu naszych zawodów.

                Mobbing spotykany w pracy jest niedopuszczalny, chcemy monitorować przypadki mobbingu w opiece zdrowotnej, uświadamiać pracowników i pracodawców jak złe warunki pracy wpływają negatywnie na jakość świadczonych usług.

                 Interesuje nas komunikacja, ale nie górnolotne spotkania tylko rzeczowa rozmowa z każdym członkiem naszego stowarzyszenia, który ma pomysł i chęci do wyrażenia swojego zdania. Podstawą do rozpoczęcia zmian będziemy MY WSZYSCY i mam nadzieję że jako prężnie działająca grupa nagle okaże się, że mamy swój głos, który jednym chórem zmotywuje do działania decydentów.  Przypomnimy, że bez naszych zawodów nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjne prawo  do ochrony zdrowia.

 

The Association of Digital Nurses was founded in September last year, by a group of Nurses and Nurses – idealists from different parts of Poland, to build modern Polish nursing, promote the profession, raise its prestige, but primarily to consolidate the Nurses and Midwives environment.

We had ideas, we were full of enthusiasm and optimism.

One of the main goals of the Assosiation is wide cooperation with nursing students. We have carried out several educational campaigns, such as „Stop mobbing”, „Self-care” or „Occupational diseases”.

We collect data mainly by conducting surveys. The results of our research and authors articles of Association members are published on the official website of the Association, and also cited in the media.

On behalf of Nurses and Midwives, we apply for opinions to national consultants on issues and professional procedures bothering nurses and midwives, we provide substantive assistance, and we intervene in decision-making institutions about every matters that can concerne our professional group.

Skład zarządu:

prezes Katarzyna Kowalska
wice-prezes Joanna Lewoniewska
sekretarz Ewelina Tymoszuk

%d bloggers like this: